Bilder fra Mada Consult
Norskeide Mada Consult har med støtte fra Grieg Foundation stått for bygging av en ny skole for 400 elever, lærerbolig og bibliotek. Nylig var det offisiell åpning med besøk av minister for skog og miljø, samt representant for minister for utdanning.

Til Madagaskar.no uttaler daglig leder, Øystein Hansen: «Vår policy, ‘skolene tar vare på skogen og skogen tar vare på skolene’, er nå offisielt anerkjent på Madagaskar.»

Hansen forteller at ved åpningen ble logoer for de 2 ministere ført opp på skolens skilt, samt at minister for skog og miljø i sammen med representant for minister for utdanning informerte presse om at skog og miljø nå skal tas inn i læreplan på grunnskolen.

«Vi har jobbet for dette siden vi startet skogplanting og skolebygging på Madagaskar og det har de siste år vært mange møter med forskjellige ministere med denne agenda», sier Øystein Hansen.

Mada Consult har i dag langsiktig forvaltnings avtale med myndighetene på Madagaskar på et 26 000 dekar stort avskoget område som skal skogreises igjen som buffer opp til nasjonalparken Ankarafantsika som ligger ca 14 mil utenfor havnebyen Mahajanga. Utover dette er det også ca 12 000 dekar plantet skog som de nå har startet tynning i.

Les mer på www.madaconsult.com

B.B. 8.3.2020