VNM VEST

Mandag 30. september 2019 Tema; Fifamanor i gassisk landbrukshistorie v/ veterinær Andianantenaina Herman Rasamizafimanantsoa (Sami) og sivilagronom Endre Haraldseide  Mandag 4. november 2019 Tema; «Kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på Madagaskar» v/ Toromare Mananato, assisterende generalsekretær i Den gassiske-lutherske kirke Mandag 25. november 2019...

Temamøter VNM Vest høsten 2019