Temamøte i VNM Vest – november – Besøk av kirkeleder