Foreningen for gassisk talekunst (FI.MPI.MA) har inngått avtale med VID misjons- og diakoniarkiv om oppbevaring av historisk materiale fra foreningens aktiviteter utenfor Madagaskar. Dette er resultat av grundige forberedelser de siste fem årene.

Avtalen ble signert av øverste leder for FI.MPI.MA, Andriamboavonjy Hanitriniaina og leder for VID-arkivet Silje Dragsund Aase i Stavanger. (Se bildet over). Pensjonert VID-professor, Øyvind Dahl, som gjennom sine gassiske talekunstner har oppnådd medlemskap i foreningen, var med å kaste glans over den høytidelige begivenheten.

Fra gassisk side ble det vektlagt at det er viktig å ta vare på en spesiell og tradisjonsrik talekunst for ettertiden. Arkivet på VID vil bidra til å gjøre denne tradisjonen tilgjengelig og levende også for kommende slekter.

(Kilde: FI.MPI.MA)