Årsmøtet arrangeres i år i Oslo, 30. mars kl. 13.00-16.00(OBS! endret tidspunkt)

Program for dagen:
13.00 Årsmøte
13.30 Kåre Kristensen orienterer om sitt besøk til Madagaskar for å bygge ut foreningens kontaktflate i ulike gassiske miljøer og samle informasjon om situasjonen i landet

14.00 Vi spiser gassisk middag

15.00 Dagen avsluttes med Michel Sabir Ratovonasy i samtale Monika Thollefsen om nyvalgt president på Madagaskar Rajoelina – hvem er han og hvilke planer har han lagt for videre utvikling på Madagaskar.

Sted: Lovisenberg seniorsenter, Lovisenberggata 4 E

Vi lager en lekekrok for barna, ta med hele familien!

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE VNM 2019

SAK 1: Valg av ordstyrer og referenter

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 Årsmelding presenteres ved leder

Forslag til Vedtak: Årsmelding tas til orientering

Sak 4 Regnskap og revisjonsrapport presenteres ved kasserer

Forslag til vedtak: Regnskap tas til orientering

Sak 5 Orientering om valg av nye medlemmer til VNM sentralt fra VNM Øst og VNM Vest

Forslag til vedtak: Valgene tas til orientering

Sak 6 Valg av styremedlemmer fra VNM Midt Norge og Nord

Kandidater:

Sittende styremedlem fra Nord Soia Rahasindrainy for perioden 2019-2021

Sittende styremedlem fra Midt Norge Margit Lea Myklebust for 2019-2020

Sak 7 Valg av leder for perioden 2019-2021

Kandidat: Kåre Kristensen

Sak 8 Valg av kasserer for perioden 2019-2021

Kandidat: Øyvind Ødegård

Sak 9 Valg av revisor for perioden 2019-2021

Kandidat: Brian Swan

Sak 10 Valg av valgkomite 2019-2021 til orientering

  1. Arve Lund fra VNM Øst – til 2019
  2. Nils Kristian Høimyhr

Sak 11 Oppdatering av Vedtekter

5.1.1 Konstituering (Valg av møteleder og referent. Lokallagsledere signerer referat)

5.2.3 Kutte ut siste setning: Hvis det finnes flere lokallag i en region, avgjør disse selv ved valg i lokallagene hvilke representanter som skal møte i hovedstyret.

5.2.4 Endres til: For regioner uten lokallag avgjør styret fra år til år hvordan valget organiseres.

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas

Sak 12 Eventuelt