• Mandag 30. september 2019
  Tema; Fifamanor i gassisk landbrukshistorie
  v/ veterinær Andianantenaina Herman Rasamizafimanantsoa (Sami) og sivilagronom Endre Haraldseide 
 • Mandag 4. november 2019
  Tema; «Kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på Madagaskar»
  v/ Toromare Mananato, assisterende generalsekretær i Den gassiske-lutherske kirke
 • Mandag 25. november 2019
  Tema; «Kunst og kultur på Madagaskar»
  v/ kunstner Terje Munthe

Mvh Bård Bakke

Leder VNM vest