Siri Nyen Sandstø kommer på temakveld i VNM Vest


Dato og tid: Mandag 25. oktober 2021 kl.19.00-21.00


Merk nytt møtested: Sølvberget kulturhus. Oppmøte i foajéen. Møte skal holdes på
«Møteplassen i 1. etg.

TEMA: «OVERLEVER LOVASOA PANDEMIEN?»
Foredragsholder: Siri Nyen Sandstø, Global studiekoordinator i NMS
Det siste halvannet året har vært utfordrende for det norsk-gassiske kultur- og kompetansesenteret på Antsirabe. Det har bl.a. ikke vært mulig å ta imot norske studenter pga. pandemien. I en periode i 2020 måtte senteret stenge helt ned. Andre perioder har vært preget av kreativitet og innovasjon. Vil Lovasoa være rustet til å ta imot internasjonale studenter igjen i 2022?

Siri har vært studiekoordinator på Lovasoa og har god kontakt med norske universiteter og høgskoler om tilbudet på Antsirabe. Etter foredraget blir det god tid til spørsmål og samtale om situasjonen på Madagaskar.
Kveldene våre starter ved at dørene åpnes med kaffe kl. 18.30.
Neste temamøte blir 29. november, 2021. Da får vi besøk av Landy Robenhariziva Bakke som vil fortelle om den gassiske medievirkeligheten og om trosformidling i statlig TV kanal.
Vennlig hilsen styret for VNM vest v/ leder Bård Bakke

Mail: baard.bakke@lyse.net / Mobil: 926 00 562