I slutten av 2020 formidlet Madagaskars president Andry Rajoelina at han ikke ville anbefale bruk av vaksiner mot Covid-19. Han mente at den gassiske urtemedisinen Covid Organics var god nok til å bekjempe viruset. De siste par ukene har presidenten tydelig vært på glid, og han har ordlagt seg på en mere åpen måte. 

Nå har det skjedd en full helomvending, og presidenten sier i en pressemelding at gassiske myndigheter «vil identifisere og bruke vaksiner som kan beskytte mot den virusvarianten som finnes på Madagaskar». Videre understreker pressemeldingen at «det skal være frivillig om en vil ta vaksinen eller ikke».

Andry Rajoelina har den siste uken konsultert Det medisinske vitenskapsakademiet på Madagaskar om hva slags tilnærming en skal ha til vaksiner. Vitenskapsakademiet har, ifølge avisen L’Express, vært tydelig på at spredningen av det sør-afrikanske Covid-19-viruset gjør det maktpåliggende å komme i gang med vaksinering, samtidig som akademiet har reist spørsmål om hvorvidt eksisterende vaksiner vil fungere tilfredsstillende mot den sør-afrikanske virusvarianten. L’Express formidler også at en har diskutert de europeiske innvendingene mot vaksinen AstraZeneca.

Gassiske myndigheter vurderer nå en vaksinestrategi med tre elementer. For det første vil en teste et større antall mennesker for å få et klart bilde av hva slags virusvarianter som finnes ute blant folk. Videre vil en straks gå i gang med å etablere et godt og effektivt distribusjonssystem. For det tredje vil en ha en skikkelig vurdering av hvilke vaksinetyper som vil fungere tilfredsstillende overfor de virusvarianter som finnes på øya. L’Express har ikke noe svar på hvordan Madagaskar skal få tak i vaksiner og hvordan et større vaksineprogram eventuelt skal finansieres.

AMB 26.03.21