Om oss

Hva gjør vi?

Vennskapsforeningen Norge – Madagaskar (VNM) er en ideell, politisk og religiøst uavhengig forening med følgende måsetninger:

 • å støtte arbeidet for en fredelig, demokratisk og samfunnsnyttig utvikling på Madagaskar
 • å bidra til vennskap, utveksling og samarbeid mellom de to land på bredest mulig basis innenfor områder som kultur, bistand, turisme, miljø og næring
 • å informere i Norge om gassiske forhold

Vennskapsforeningen skal drive informasjonsvirksomhet gjennom medlemsblad, nyhetstjeneste og nettside, danne lokale medlemsgrupper og nettverk, og bidra til å knytte kontakter mellom Norge og Madagaskar.

Foreningen består i dag av medlemmer som har interesse for Madagaskar enten gjennom private engasjement, arbeid eller annen tilknytning til landet.

Vedtektene for foreningen finner du her.

Leder for foreningen: Kåre Kristensen

karekristensen@gmail.com

 

Hovedstyret for Vennskapsforeningen:

 • Kåre Kristensen (leder) til 2019
 • Brian Swan (kasserer) til 2019
 • Michel Sabir Michaël Ratovonasy – VNM Øst til 2019
 • Bård Bakke (nestleder) – VNM Vest til 2019
 • Endre Haraldseide – VNM Vest til 2019
 • Mirana Sylvia Randriamanantena Vestgård – VNM Øst til 2020
 • Margit Lea Myklebust – VNM Midt Norge til 2019
 • Soia Rahasindrainy – VNM Nord til 2019

 

Revisor:

 • Bjørg Erevik – VNM – til 2020

 

VNM VEST

VNM Vest organiserer temamøter i Stavanger-området. Som regel blir det to til tre kveldsmøter i semesteret. Enkel bevertning. Det kan også være lørdagskafe, konserter, utflukter eller andre tiltak. Alle møtene er åpne.

 

Komité VNM Vest:

 • Bård Bakke (leder) – til 2020
 • Kåre Kristensen (nestleder) – til 2019
 • Marit Løvås – til 2019
 • Tore Klepsvik – til 2020
 • Sigurd Haus – til 2020
 • Tomas Ramilijaona – til 2019
 • Kristene Aano Oyier – til 2020

 

VNM Øst

VNM Øst organiserer medlemsmøter i østlandsområdet. De siste årene har det vært to-tre kveldsmøter i semesteret med foredrag, film eller musikk. Enkel bevertning. Fra tid til annen arrangeres det også lørdagskafe, konserter, utflukter eller andre aktiviteter. Alle møtene er åpne for alle.

 

Komité VNM Øst:

 • Monika Thollefsen (leder) – til 2020
 • Kjell Ueland – til 2020
 • Sabir Ratovonasy – til 2020
 • Mirana Sylvia – til 2020
 • Therese Salomonsen – vara
 • Olav Høimyr – vara

 

Madagaskarforum

Foreningens informasjonsblad Madagaskarforum kommer ut to ganger i året, vår og høst.

Redaktør: Kjetil Aano

Redaksjonsutvalg: Henrik Grydeland, Øyvind Dahl og Siri Nyen