På Madagaskar ser en nå konturene av en ny bølge med Covid-19. I første halvdel av mars har det vært en sterk økning i antallet personer som har testet positivt, og det rapporteres også om en urovekkende stigning i antallet pasienter med alvorlige komplikasjoner relatert til Covid-19. En må tilbake til perioden mellom juni og august 2020, da landet hadde en første bølge, for å finne offisielle rapporter med samme antall dødsfall som nå. 

Både tidligere og nå er det bare en brøkdel av smittetilfeller og dødsfall relatert til Covid-19 som kommer med i offisiell statistikk. Det er nok en betydelig underrapportering.

Alvoret i den aktuelle situasjon gjenspeiles i at nyhetskanalene Moov og Orange nå formidler at myndighetene vil gjeninnføre ordningen med daglige oppdateringer. De siste månedene har det bare vært ukentlige samlerapporter om antall smittede og dødsfall.

Ifølge Moov er det nå 59 personer innlagt med alvorlige Covid-19-komplikasjoner i Antananarivo-området. Ulike kilder kommuniserer dessuten at utviklingen er svært negativ i Mahajanga og Antsiranana.

Avisen Midi rapporterer om foruroligende sykdomsforløp hos flere pasienter på universitetssykehuset i Mahajanga. Direktøren på sykehuset, Jean Baptiste Randrianirina, forteller at symptomer og komplikasjoner hos endel av smittebærerne er annerledes enn tidligere, og han spør seg om en står overfor en mutert variant. Ifølge Midi undersøker landets helsedepartement situasjonen i Mahajanga, men en har foreløpig ikke kunnet trekke noen konklusjoner. 

Myndighetene har ikke tatt noen beslutning om å stenge ned samfunnet på nytt. Reiserestriksjoner, forbud mot klasseundervisning og stengte butikker hadde svært negative sosiale og økonomiske konsekvenser i 2020. Myndighetene vil i det lengste unngå en ny nedstengning. Det er imidlertid en innskjerping av munnbindpåbudet og klare oppfordringer om å respektere ulike ordninger for sosial distanse.

Ifølge Midi klager universitetssykehusene i Mahajanga og Toamasina over at en ikke har oksygen til de pasientene som er hardest rammet. Avisen formidler også at det er en endret holdning i hvordan landets politiske toppledelse omtaler eventuell bruk av vaksine. Mens president Andry Rajoelina tidligere har sagt at Madagaskar ikke trenger vaksiner mot Covid-19, er hverken han eller andre så kategoriske nå. Kanskje en har mistet litt klokketroen på urtemedisinen Covid Organics? Det observeres en «vente-og-se-holdning», og gassiske myndigheter vil nok følge nøye med på resultatet av det pågående vaksineprogrammet i Ghana og Elfenbenskysten, som skjer i nært samarbeid med det internasjonale vaksineprogrammet Covax.

AMB 14.03.21