Landbruks- og fiskeridepartementet har forhandlet med det arabiske selskapet Elite Agro LLC, som har sitt hovedsete i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, om et større jordbrukssamarbeid. I kjølvannet av konstruktive og gode forhandlinger har den gassiske regjering på nyåret godkjent en intensjonsavtale om matvareproduksjon på seks hundre kvadratkilometer i området ved den nedre delen av elva Mangoky på sørvestkysten av Madagaskar. Første året er en forsøksperiode, og deretter håper Landbruks- og fiskeridepartementet å inngå en langsiktig avtale.

Ifølge avisen L’Express er målet å produsere 350.000 tonn ris, 350.000 tonn mais og andre kornprodukter, 300.000 tonn soya og 30.000 tonn peanøtter. Gassiske myndigheter stiller jordbruksarealer til disposisjon i form av en leieavtale, mens det arabiske selskapet vil stå for bygging av kanaler, opparbeiding av dyrkingsområdene, innkjøp av landbruksutstyr og lønn til tusenvis av arbeidere. Intensjonsavtalen slår fast at gassiske myndigheter skal kunne kjøpe landbruksprodukter fra det arabiske selskapet til en gunstig pris til salg på det lokale markedet. På sikt er det en intensjon om å kunne eksportere.

Allerede i 1960-årene ble omlag hundre kvadratkilometer satt i stand for dyrking i dette aktuelle området. Videre forteller L’Express at Den afrikanske utviklingsbanken (BAD) har finansiert opparbeiding av hundre kvadratkilometer i nyere tid. Planene om å dyrke seks hundre kvadratkilometer i samarbeid med araberne kommer i tillegg til det som allerede er gjort.

På gassisk side er det håp om at storsatsingen i Mangoky-området vil bidra til større grad av selvforsyning av mat på Madagaskar.

 

AMB 22.01.2020