VNM-leder Kåre Kristensen
Takk for rask reaksjon på VNM aksjon for å skaffe testutstyr til SANTE PLUSS i Antsirabe!

Pengene sendes til Antsirabe, og Lovasoa skal ha en kontrolloppgave i tillegg til fakturaer osv.

Første døgn gav 18.400 kr innsamlet, nå pr. 22.7 har vi fått inn kr 33.850.

Dr RAKOTOSON Benjamina skriver fredag at Vakinankaratra med Antsirabe nå er på andreplass i smittespredning på Madagaskar.

Ellers bekrefter han at situasjonen på Madagaskar er den samme som vi har sett via media og Arild M. Bakke sine oppdateringer via Bakkekontakten og her på madagaskar.no. Tallet smittede skal holdes nede. Staten har litt tester og utstyr som kun statens sykehus får noe av, men også de får ekstremt lite og har ingen fasiliteter for testing. I Antsirabe tester de i en palmeblads hytte eller i friluft.

Ifølge presidenten skal de syke behandles med «Corona Organic» som det visstnok kalles på folkemunne. Dette naturmedisinproduktet produseres av en fabrikk, visstnok kontrollert av presidenten. Han har investert mye i dette produktet som håpes solgt over hele verden.

Bakgrunnen for at Dr Benjamina har spurt om støtte til å kjøpe inn tester er følgende:

Arild skrev på Bakkekontakten 30.06: Menighetsprest Rakotoelison Jacques i Miarinkofeno, i den nordlige delen av Antsirabe, døde sist natt. Mange nordmenn har blitt kjent med denne hyggelige karen de årene han har vært menighetsprest i Antsirabe. Det er også mange misjonærer som har hatt hans kone Lilia som lærer i gassisk.

Han er svoger til Dr Benjamina og han jobbet for å redde sin svoger. Jacques døde og han var smittet av Covid-19. Etter at svogeren ble testet og påvist smittet, ble Dr Benjamina skeptisk og ble selv testet ved Statens sykehus, han var også smittet. Da satte han seg selv i karantene, først i et hus alene og så på et rom i eget hus i to uker. Så ble han igjen testet og det ble negativ test med antistoff i blodet.

Han ble testet på statens sykehus fordi han var lege selv og kjente de ansvarlige. Selv på statens sykehus har de så få tester at det kun er utvalgte som blir akseptert for test. Den fortvila situasjonen med selv å være smitta og samtidig se syke og døde uten mulighet for testing, var bakgrunnen for at han kontaktet meg for å kontakte Stavanger kommune.

VNM sendte ut 5.000kr som en første test på torsdag 16.7 direkte til Sante Plus. De kom på deres konto 20.7. Så sendte vi 19.000 mandag 20.7. De er sendt via Lovasoa. Når Dr. Benjamina kunne si at det første beløpet var innbetalt, fikk han kreditt hos Pharmaci Metropole og fikk straks tilsendt 100 tester fra Tana. Det resterende sendes ut nå.

Pr lørdag 19.7. var det ved statens sykehus i Antsirabe med sine 59 villages følgende som var testet:

56 ved nesetest og 19 ved blodtest
1099 anbefalt isolasjon hjemme
199 døde i alt, flere mistenkte corona tilfeller
1 død, konfirmert smittet av Corona

Pr lørdag i Vakinankaratra utenfor Antsirabe:

66 nesetest og sendt i isolat, 15 tilfeller alvorlig syke
27 ved blodtest, 4 testet positive etter dødsfall

Noen har spurt hvorfor VNM støtter akkurat Sante Plus-hospitalet. Dr Benjamina sier selv at han var litt deprimert både over egen situasjon og vanskene han så for syke til å få hjelp.

Dersom folk har feber, blir de overhodet ikke tatt imot på sykehusene rundt om, for da regner en med at de har Corona og da har ikke sykehusene noen mulighet for å hjelpe. Dette var grunnen til at han henvendte seg til Stavanger kommune og oss i styret i VNM startet denne innsamlingen i VNM regi.

På Sante Pluss har de disse dagene testet 61, hvorav 9 har testet positivt.

Så håper vi at Stavanger kommune følger opp og at vi kan samle inn en del kroner til. Behovet er stort.

På forhånd takk!

Med hilsen

Kåre Kristensen

Leder for Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar (VNM)