En foreløpig rapport fra folketellingen i 2018 forteller at det bor 25,7 millioner mennesker på Madagaskar. Ifølge L’Express avspeiler de underliggende tallene en befolkningsøkning på 3,01 % per år i perioden 1993 til 2018. Det tilsvarende tallet for Afrika sør for Sahara er 2,7%.

Rapporten fra Det nasjonale statistikkdirektoratet indikerer at en videre befolkningsøkning på dagens nivå, vil føre til at innbyggertallet passerer femti millioner om 23 år. Til sammenligning var det fem millioner på Madagaskar i 1965.

Finansminister Richard Randriamandrato sier på en pressekonferanse at den urovekkende befolkningsøkningen må møtes med en aktiv sosialpolitikk hvor det fokuseres på folks levevilkår så vel som fødselsbegrensning.

Folketellingen forteller for øvrig at over halvparten av befolkningen bor i seks av landets tjueto regioner. Folketettheten er aller størst i Analamanga, hvor hovedstaden ligger. Her bor det 210,3 personer per kvadratkilometer, mens det tilsvarende tallet for Melaky (med regionhovedstaden Maintirano) er 7,6.  Gjennomsnittet for hele Madagaskar er 43,7.

 

AMB 12.08.19 / bakkekontakten.com