De siste dagene har det vært full forvirring rundt hva som er den faktiske status når det gjelder koronaepidemien på Madagaskar. Det har også oppstått spenninger mellom gassiske myndigheter og det fransk-gassiske laboratoriet Institut Pasteur i Antananarivo, foruten at Verdens helseorganisasjon (WHO) er kommet i skuddlinjen.

Det hele startet med at det statlige operasjonsorganet for bekjempelse av Covid-19 på torsdag 7. mai presenterte sjokknyheten om 35 nye smittetilfeller. Dette kom i kjølvannet av at myndighetene i en periode hadde rapport langt flere friskmeldinger enn nye smittetilfeller. I lys av denne positive utviklingen var det blitt innført lettelser i restriksjonene. Ekstra urovekkende var meldingen om at hele atten bydeler i henholdsvis hovedstaden Antananarivo og havnebyen Toamasina var direkte berørt av de nye offisielle smittetilfellene.

Nyheten som skapte full forvirring kom imidlertid fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonens landkontor i Antananarivo publiserte på sin hjemmeside meldingen om hele 67 nye smittetilfeller. Det at WHO presenterte andre tall enn myndighetene var i seg selv sensasjonelt. Bedre ble det ikke av at dette var et ekstremt høyt antall nye smittetilfeller, tatt i betraktning det som hadde vært koronautviklingen på Madagaskar så langt. Denne nyheten fra WHO ble senere samme dag tatt ned fra deres hjemmeside, men da hadde allerede dette høye tallet spredt seg som ild i tørt gress.

Det hele endte med at landets politiske toppledelse reiste spørsmål ved absolutt alle de nye rapporterte smittetilfellene torsdag 7. mai. Landets president gav ordre om at nye tester skulle bli utført på hele 67 personer. Det ble videre kommunisert at undersøkelsene av disse testene ikke skulle skje på Institut Pasteur, men på laboratoriet Charles Merieux på det medisinske fakultetet i Antananarivo, med representanter for landets helsemyndigheter og Institut Pasteur tilstede. Myndighetene sier at resultatet av de nye undersøkelsene vil bli offentliggjort 13. mai.  La Gazette de la Grand Ile rapporterer imidlertid at det bare var fire som testet «positivt» da en på fredag hadde analysert nye prøver fra 21 personer.

En av de ansvarlige på institut Pasteur ble i helgen kalt inn til samtaler på statsminister Christian Ntsay sitt kontor. Tilstede på møtet var også landets utenriks- og helseministre. Ifølge avisen L’Express har instituttet fått beskjed om å levere en skikkelig rapport på det som har skjedd i håndteringen av tester forrige uke innen onsdag 13. mai. Samme avis skriver at landets kommunikasjonsminister Lalatiana Rakotondrazafy har sagt at spørsmålet en må avklare «er om det er snakk om en bevisst manipulering eller om dette skyldes tekniske problemer».

Flere aviser bruker mye spalteplass på at den avvikende rapporteringen fra WHO kommer på toppen av spenningen som har utviklet seg de siste par ukene mellom denne internasjonale helseorganisasjonen og Madagaskars president i vurderingen av urtemedisinen Covid Organics. Denne drikken består av 62% artemesia, som har vært brukt i bekjempelsen av malaria med gode resultater, og 38% av andre utvalgte naturprodukter. Mens Covid Organics er blitt presentert som en mirakelmedisin av gassiske myndigheter, og dessuten er blitt eksportert til en rekke andre afrikanske land, har WHO uttrykt skepsis til at urtemedisinen blir tatt i bruk før et vitenskapelig testprogram er blitt gjennomført.

La Gazette de la Grand Ile skriver at WHO nå blir anklaget for «å skape rot og forvirring».  Men avisen formidler også at det er grupperinger som får bekreftet sin mistanke om at «noe blir holdt skjult».

I det siste har vi også hørt om endel mistenkelige dødsfall. Denne nye utviklingen reflekteres i en artikkel i Midi lørdag 9. mai.  Avisen skriver at en kvinne døde på sykehuset Befelatanana i Antananarivo tidligere samme uke med svært mistenkelige symptomer. I tillegg informeres det om at hun visstnok nylig reiste med en «taxibe» på en av riksveiene, hvor det også skal ha vært en medpassasjer som har vært rammet av koronasmitte.

Det har visstnok ikke vært vanlig så langt at en tester døde personer, heller ikke når det eventuelt har vært mistanke om at covid-19 er dødsårsak. Den nasjonale lederen for operasjonsenheten for bekjempelse av covid-19, general Elack Andriakaja, lovet imidlertid før helgen, ifølge Midi, at det skulle bli utført en laboratorieundersøkelse av en test fra den forannevnte kvinnen. Foreløpig foreligger det ikke noe offisielt resultat av dette.

Hvis ikke landets myndigheter, WHO og Institut Pasteur gjenoppretter et tillitsfullt og åpent samarbeidsforhold, kan dette få alvorlige konsekvenser for kampen mot korona på Madagaskar. Akkurat nå er det også vanskelig å vite hva som faktisk skjer, men mange frykter at det er full spredning av viruset ute i samfunnet.

Statsminister Christian Ntsay sa til pressen på lørdag, ifølge avisen L’Express, at Institut Pasteur vil fortsatt ha ansvar for testing, men at det vil bli inngått en ny avtale mellom instituttet og staten, som vil være tydeligere enn tidligere på ulike prosedyrer.

Myndighetene har nå skjerpet reiserestriksjonene. Tidligere spesialgodkjenninger blir umiddelbart opphevet. Ifølge nettavisen Moov vil bare liktransporter og sanitære evakueringer være tillatt inn og ut av regionene Analamanga (Antananarivo), Atsinanana (Toamasina) og Haute Matsiatra (Fianarantsoa) fra og med kl 12.00 mandag 11. mai.

AMB 10.05.2020, revidert 11.05.2020