Den gassisk-lutherske kirke (FLM), som avholder sin generalsynode i havnebyen Mahajanga, har valgt ny toppledelse. Det nye femkløveret skal lede en kirke med omlag 8.500 menigheter og ca fire millioner medlemmer de neste fire årene. 

Følgende personer ble valgt:

Kirkepresident: Rakotozafy Dénis, for tiden visepresident i Antananarivo-synoden

Visepresident: Velomahatombo, synodepresident i Menabe-synoden

Generalsekretær: Kotobesoa, synodepresident i Vondroso-synoden

Visegeneralsekretær: Toromaree Manananto, gjenvalgt

Kirkekasserer: Razafiharison Andriamanantena, president for Toliara-universitetet

Vervene som kirkepresident, generalsekretær og visegeneralsekretær er heltidsposisjoner, mens oppgaven som visepresident og kirkekasserer gjøres på deltid. 

Det var ikke offisielle valglister i forbindelse med kirkevalget, men det sirkulerte to uoffisielle lister blant delegatene. Listene hadde en geografisk fordeling av posisjoner, foruten at de representerte litt forskjellige verdier og kirkepolitiske vurderinger. Den ene listen hadde ingen kvinnelige kandidater, mens den andre listen hadde kvinner i posisjonene som visegeneralsekretær og kirkekasserer. Valgresultatet viser at den ene alliansen fikk sine folk inn i fire av fem posisjoner. Bare den profilerte og høyt respekterte kvinnen Toromaree Manananto ble valgt inn fra den andre valglisten. Hun er for øvrig den eneste fra den tidligere toppledelsen som fortsetter inn i en ny fireårsperiode. Ettersom det var mange overløpere fra den ene alliansen til den andre i forbindelse med valget av henne, betraktes dette gjenvalget som en sterk tillitserklæring.

Den nye kirkepresidenten Rakotozafy Dénis studerte sammen med sin motkandidat Olivier Randrianjaka på presteseminaret på Atsimoniavoko i andre halvdel av 1990-årene. Han har vært prest i flere menigheter og visepresident i Antananarivo-synoden. Videre har han studert engelsk i India og tatt en teologisk doktorgrad på Concordia-seminaret i Missouri-synoden i USA.

Valgene ble ikke gjennomført slik valgkommisjonen hadde initiert. De foreslåtte prosedyrer for å sikre mest mulig troverdighet og åpenhet, ble nedstemt av et flertall av delegatene. Det kan være mange årsaker til dette, men det var nok lite populært å måtte gi fra seg mobiltelefonene i forbindelse med valgene. En visste fra tidligere at slike valg er tidkrevende, og denne gang viste det seg at de fire omgangene som trengtes for å velge kirkepresident, varte i hele fire timer.

Under generalsynoden, som avsluttes søndag 8. november, er det også valg av medlemmer til kirkerådet (KMSL). Dette rådet møtes normalt to ganger i året.

Den generelle fattigdomsproblematikken på Madagaskar har utfordret gjennomføringen av denne generalsynoden. Det skal visstnok ha vært ganske mange langveisreisende delegater som har ankommet Mahajanga uten å ha nok penger til å komme seg hjem igjen. En skal ikke ha mye fantasi for å skjønne de negative konsekvensene av dette.

AMB 06.11.2020