Fort Dauphin
Alle statsansatte fikk før jul løfte om et jule- og nyttårsgratiale på 65.000 MGA (omlag 150 Nok). Det var president Andry Rajoelina selv som proklamerte nyheten, og ifølge Midi fikk de ulike ministeriene tildelt ekstra midler fra presidentkontoret for å kunne videreformidle denne ekstraordinære gaven til alle de ansatte i sine rekker, både sentralt og ute i distriktene.

Nå klages det over at større summer ikke er kommet fram. Som eksempel nevner Midi en ungdomsskole i Tanambao i Taolagnaro (eller Fort Dauphin) hvor 83 lærere måtte dele på 300.000 MGA. Istedenfor det lovede beløpet på 65.000 MGA har ungdomsskolelærerne fått omlag 3.000 MGA hver. På barneskolen i Manambaro i samme skoledistrikt har hver lærer fått utdelt 4.000 MGA. Avisen gjør et poeng av at de ansatte på det regionale utdanningskontoret i Taolagnaro (DREN) har mottatt hele gratialet på 65.000 MGA.

Det er tilsvarende problemer i helsesektoren. Ifølge MIdi har leger, sykepleiere, hjelpepleiere og andre på Centre Hospitalier Universitaire de Fenoarivo i hovedstaden ikke fått noe som helst. Ansatte på andre statlige sykehus i hovedstaden har visstnok fått hele det lovede beløpet.

Dette blir nok en føljetong i avisene de kommende dagene, og det blir spennende å se hvordan presidenten vil håndtere de tilsynelatende underslagene.

 

AMB 05.01.20