Parlamentet på Madagaskar ble oppløst kort tid etter at Andry Rajoelina tok over som president. Statsoverhodet har i en periode hatt ekstraordinære fullmakter til å utstede lovdekreter. Nå i andre halvdel av juli er imidlertid ordinær balanse gjenopprettet mellom lovgivende og utøvende maktinstitusjoner.

Det nye parlamentet har konstituert seg. Christine Razanamahasoa, som er valgt som parlamentsmedlem fra distriktet Ambatofinandrahana for presidentpartiet MAPAR, ble enstemmig valgt som ny parlamentspresident. Hun bekledde også denne stillingen i en kort periode i 2014, og hun var justisminister i den politiske overgangsperioden fra 2009 til 2013.

Landets grunnlov fastslår at parlamentet skal presentere kandidater til vervet som statsminister. Like etter at parlamentet var blitt konstituert, meddelte derfor statsminister Christian Ntsay at han og hans regjering går av. Christian Ntsay ble utnevnt som statsminister for en overgangsregjering i juni 2018, og han fikk fornyet tillit av nyvalgt president Rajoelina i januar i år. Som tidligere regional leder for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i FN-sambandet hadde han allerede før han ble statsminister opparbeidet anerkjennelse og bred støtte hos internasjonale partnere.

Etter at parlamentet var blitt konsultert, valgte statsoverhodet å be Christian Ntsay om å ta ansvar for å lede en ny regjering. Etter noen dager med dialog og diskusjoner har den tredje Ntsay-regjeringen blitt utnevnt, men en kan knapt kalle dette en ny regjering. Det er bare ministeren for høyere utdanning som er helt ny. To av ministrene i den nye regjeringen gikk ut av Ntsays andre regjering for noen måneder siden for å kunne stille som kandidater til parlamentsvalget, men er nå altså tilbake.

For mange var det en overraskelse at det ikke ble større utskiftninger, ikke minst på bakgrunn av at det var et betydelig press i den retning fra ulike grupper i parlamentet. Dessuten har folk fra kystregionene bedt om bedre geografisk fordeling av ministerpostene. Men det er tydelig at det er blitt lagt vekt på kontinuitet. Flere aviser tolker også regjeringssammensetningen som et tydelig signal fra president og statsminister om at det er klare grenser for parlamentets maktutøvelse.

 

AMB  25.07.19 / bakkekontakten.com