Smugling av palisander, gull og skilpadder skjer fortsatt i stort omfang på Madagaskar. Ifølge avisen Tribune har gassiske miljømyndigheter og politi nylig oppdaget et stort antall stråleskilpadder i et hus i Beloha-distriktet på Sør-Madagaskar. Hele 833 skilpadder ble beslaglagt, hvorav 23 var døde.

Denne form for smugling er hovedårsaken til at bestanden av endemiske skilpadder på Sør-Madagaskar nå står i fare for å bli utryddet. Det er stor etterspørsel etter stråleskillpadder på det svarte markedet. Ifølge Tribune kan en enkelt skilpadde bli solgt for så mye som 10.000 Euro i Asia.

Det skjer stadig beslag av skilpadder i private kjøretøyer, busser og på flyplasser. Dyrene gjemmes på de utroligste måter, som for eksempel i likkister. 

Gassiske myndigheter har satt strenge strafferammer for besittelse, transport, markedsføring og omsetning av skilpadder. Strafferammen er ifølge Tribune på fire til tjue års fengsel, og bøtene kan være opptil én million kroner. I 2019 ble det gitt lange fengselsstraffer til en gruppe smuglere som ble dømt for besittelse av omlag titusen stråleskillpadder.

AMB 21.02.2021