Koronaepidemien viser at alle mennesker er knyttet sammen i et globalt samfunn. I denne globale krisen utfordres vi til å vise solidaritet, også utover landegrensene.

Gi din støtte til SPLEIS-aksjon for Madagaskar  her!

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har sagt ja til å støtte forebyggende tiltak i omsorgsbyer og helseinstitusjoner som drives av Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Aksjonen er initiert av kirkens helsedepartement (SALFA), og vil ha nedslagsfelt i alle landets 22 regioner.

Ressursene til å bekjempe Covid-19 er ulikt fordelt. På Madagaskar kan det bli en sosial og helsemessig katastrofe hvis viruset begynner å spre seg i tett befolkede bydeler og i fattige lokalsamfunn. Omlag 90% av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Helsevesenet har lite kapasitet til å behandle mange syke. Landet har tilgang til omlag 35 respiratorer, og det innebærer at det bare er én pustemaskin per 750.000 mennesker.

Den beste strategien er å forebygge. Gassiske myndigheter gjør allerede en stor innsats gjennom ulike informasjonskampanjer, smittesporing og testing. SALFA vil på sin side ta ansvar for forebyggende arbeid på omlag femti helseinstitusjoner og over hundre omsorgsbyer (såkalte toby-er).

I omsorgsbyene bor det mange frivillige medarbeidere (hyrder) og svært mange psykisk syke. En eventuell spredning av koronaviruset på disse sosiale institusjonene vil skape kaos og uhyggelige forhold. Flere av toby-ene er nå blitt stengt for besøkende, og fremover vil det være økt fokus på å forhindre en katastrofe blant de mest sårbare av de sårbare.

Ved å støtte denne Spleis-aksjonen kan du bidra til at det blir utdelt såpe, munnbind, C-vitaminer, kosttilskudd og brosjyrer. Den humanitære organisasjonen Hover Aid har stilt firehjulstrekkere til disposisjon for operasjonen.

Vår globale sameksistens hindres ikke av karantene- og landegrenser. Vær derfor med å knytte vennskaps- og solidaritetsbånd!

Klargjøring av den første utsendelsen av såpe, munnbind, C-vitaminer, kosttilskudd og brosjyrer.

Dette teamet i helsedepartementet SALFA leder og koordinerer den forebyggende koronakampanjen. Noen av operasjonens firehjulstrekkere i bakgrunnen. Lege og SALFA-direktør Sahondra Rasoarimanana til venstre.

Operasjonen ble lansert med en pressekonferanse fredag 3. april. Dette var en av de store nyhetssakene på Madagaskar denne dagen.

En hyrde gjør praktisk arbeid sammen med flere beboere i kirkens omsorgsby på Antsirabe.

Gudstjeneste i den store omsorgsbyen Ankaramalaza på sørøstkysten.

Fire generasjoner på kirkens sykehus i Manambaro på Sør-Madagaskar (fotograf Pierrot Men).