President Andry Rajoelina har denne uken vært på et fem timer langt besøk på det beryktede Antanimora-fengselet i Antananarivo. Det er visstnok første gang en president i Den gassiske republikk har tatt turen innom dette fengselet. Under rundturen inne i fengselet tok president Rajoelina seg god tid til å snakke med de innsatte, fangevoktere og fengselsledelse.

Ifølge L’Express hadde presidenten en tale hvor han tok til orde for en fengselsreform på Madagaskar. I talen lovet han en rask behandling av saker som ligger på vent i rettssystemet. Han erklærte videre at det vil bli benåding eller forkortet straff for de som er fengslet for mindre alvorlige forbrytelser.

L’Express skriver dessuten at presidenten allerede under sitt besøk i Antanimora-fengselet benådet seks personer. En mindreårig og to unge menn ble benådet for å ha vært involvert i stjeling av fisk. Tre eldre menn, som alle har vært innesperret i over tredve år, ble også sluppet fri. Den ene av mennene var dømt for å ha praktisert en ubehagelig og skadelig form for mannlig omskjæring.

Det er umenneskelige forhold i Antanimora-fengselet. De innsatte bor sild i tønne, og de hygieniske rammebetingelsene er forferdelige. President Rajoelina kritiserte uten hemninger soningsforholdene, og sa udiplomatisk og rett ut: «Stanken her er uutholdelig!» Han understreket i sin tale prinsippet om at en fengselsstraff skal fungere oppdragende med tanke på reintegrasjon i samfunnet, og han varslet en ny praksis når det gjelder varetektsfengsling.

Antanimora ble bygd tidlig i den franske kolonitiden, og ble offisielt åpnet i år 1900. Fengselet har kapasitet til å ta imot åtte hundre personer, men nå er det ifølge Midi 4.357 fanger, deriblant 495 kvinner, på dette stedet. Over halvparten av de innsatte er varetektsfengslede som fortsatt venter på en rettsprosess. Under trange og svært tøffe forhold lever også gravide og ammende mødre. Presidenten hadde en samtale med en av de gravide kvinnene på fengselets sykestue.

Justisminister Jacques Randrianasolo lover at alle varetektsfengslede skal få sine saker behandlet i perioden frem til 15. desember 2019.

Det er verdt å merke seg at gassiske fengselsmyndigheter er rause med å gi utlendinger tillatelse til å komme på besøk. En hel klasse og to lærere fra Tomb landbruksskole fikk nylig komme på innsiden av fengselet på Antsirabe. – Det virker som om fengselsmyndighetene generelt ønsker åpenhet om umenneskelige sonningsforhold og sviktende rettsprosesser.

AMB 01.11.19, omskrevet 03.11.19