Gassiske medier har gitt stor oppmerksomhet til førstedame Mialy Rajoelinas besøk i Norge. Rajoelina deltok på konferansen om seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) i humanitære kriser, som gikk av stabelen i Oslo den 23. og 24. mai. På konferansen hadde hun et innlegg på engelsk om SGBV generelt og på Madagaskar spesielt.

Førstedame Mialy Rajoelina deltok på konferansen i Oslo i kraft av å være ambassadør for FNs befolkningsfond (UNFPA), leder for den humanitære organisasjonen FITIA og ærespresident i Madagaskars Røde Kors. Dagen før konferansen møtte Mialy Rajoelina statssekretær for utvikling Aksel Jakobsen. Videre hadde hun samtaler med visedirektør Marit Brandtzæg i Norad, styreleder Kjetil Aano i Kirkens Nødhjelp og medlemmer i Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar (VNM).

Ifølge gassiske medier har førstedamen ikke lagt skjul på de utfordringer Madagaskar står overfor når det gjelder seksuell og kjønnsbasert vold. Videre skal hun ha løftet frem sin egen organisasjon FITIA, som har et engasjement for sårbare grupper, miljøvern, introduksjon av etanolovner og ungt entreprenørskap.

Det var utsendinger fra omlag hundre land på konferansen i Oslo. Både ministre og representanter fra mange nasjonale og internasjonale organisasjoner deltok. Fredsprisvinner Denis Mukwege fra Kongo ble intervjuet fremme på podiet om konferansens tema av Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har satt av en milliard kroner i treårsperioden 2019-2021 til å styrke innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i kriser. UNFPA og Den Internasjonale Røde Kors-komiteen får viktige oppgaver i å iverksette ulike tiltak og å følge opp i kriseområder. Madagaskar vil stå som vertskap for en ny konferanse om SGBV i 2020.

AMB 25.05.19 / bakkekontakten.com