President Andry Rajoelina er på statsbesøk i Frankrike denne uken. Da han møtte president Emmanuel Macron i presidentpalasset Elysée var spørsmålet om de «de spredte øyene» rundt Madagaskar en viktig sak. Det ble enighet om å nedsette en felles kommisjon som skal avklare øyenes fremtidige status innen Madagaskars feiring av 60 års uavhengighet i juni 2020. President Macron ble for øvrig invitert til å delta på jubileet 26. juni kommende år.

Madagaskars statsoverhode sa på en pressekonferanse etter audiensen at disse øyene er blitt endel av den gassiske nasjonale identitet. Frankrikes president uttalte på sin side at en må prøve å finne en løsning på denne gamle konfliktsaken gjennom dialog og kommisjonsarbeid.

De spredte øyene rundt Madagaskar har skapt spenninger mellom de to nasjonene helt siden 1973 da Madagaskar gjorde krav på å få råde- og forvaltningsretten på fire av fem øyer. I perioden 1979 til 1980 vedtok FNs hovedforsamling to resolusjoner som oppfordrer Frankrike til å oppgi annekteringen av øyene. De siste tre-fire årene har statusen til øyene vært et sentralt tema i den innenrikspolitiske debatt på Madagaskar, ikke minst fordi en vet at det er store gass- og oljeressurser rundt øyene.

Tre av øyene ligger sør i Mosambikkanalen. Det er Jean de Nova (4,4 km2), Europaøya (28 km2) og Bassas da India (0,2 km2). I tillegg til disse tre øyene gjør Madagaskar krav på Glorieuseøyene (5 km2), som ligger nord i Mosambikkanalen. Også Komorene og Seychellene stiller krav om å få råderetten over Glorieuseøyene, mens Mauritius har krevd Tromelineøya, som ligger 400 kilometer øst for Madagaskar. Ingen av disse paradisøyene har fastboende, men en finner militære garnisoner, forskergrupper, værstasjoner og unike økosystemer. Frankrike har styrket sitt militære nærvær i takt med den gassiske interesse for øyene. De økonomiske sonene rundt øyene utgjør omlag 640 km2, og det skal være store muligheter for utvinning av gass og olje.

Øyene administreres per dags dato som distrikt 5 under «De franske sørterritorier», som styres av en egen Prefet med base på øya Reunion.

Kilde: AMB/ bakkekontakten.com