For første gang i historien blir de to store muslimske høytidsdagene offentlige fridager på Madagaskar dette året. Tidligere har muslimene hatt anledning til å ta seg fri fra skole og arbeid, men regjeringen har vedtatt at disse dagene nå skal være allmenne fridager i likhet med kristne høytidsdager.

Den første fridagen blir i forbindelse med id al-fitr, «fastebrytingens fest», som blir markert onsdag 5. juni. – Også på Madagaskar er det imidlertid en årlig «kalenderfeide» blant ulike muslimske grupperinger. I år er det uenighet om fasten skal avsluttes 3. eller 4. juni. Tidlig erklærte myndighetene at tirsdag 4. juni skulle være den offentlige høytidsdag, men etter oppfordring fra den muslimske organisasjonen «Fikambanana Silamo Malagasy» har regjeringen denne uken flyttet fridagen til 5. juni.

Ifølge avisen L’Express er endel muslimske ledere uenige i flyttingen av festdagen, mens Det geofysiske observasjonssenteret i Antananarivo (IOGA) bekrefter at nymånen først viser seg den 4. juni og at høytidsdagen således skal være den 5. juni.

Den andre fridagen blir på id al-adha, «offerfesten», som i år feires den 11. august. Denne dagen markerer avslutningen av den årlige pilgrimsferden til Mekka.

Regjeringen begrunner beslutningen om å innføre to nye offentlige fridager med at en ikke ønsker å gjøre forskjell mellom kristne og muslimer. På kristent hold stilles det imidlertid spørsmål ved denne nye praksisen. Det innvendes at nabolandet Komorene ikke markerer kristne høytidsdager og at muslimene kun er en minoritet på Madagaskar.

 

AMB 31.05.19 / bakkekontakten.com