Statssekretær Aksel Jakobsen i utenriksdepartementet, med et spesielt ansvar for utvikling og bistand, besøker Madagaskar 11.-14. juni 2019. Det blir program i hovedstaden Antananarivo, og ved hjelp av misjonsflyet MAF blir det dessuten tur til Madagaskars nest største by Antsirabe og i kystbyen Toliary i sør. Det blir fokus på utdanning, støtte til sårbare og marginaliserte grupper, matsikkerhet, innovasjon og antikorrupsjon.

I programmet er det satt av tid til å møte representanter for sentrale og regionale myndigheter, foruten besøk hos FN-organisasjoner og institusjoner i det sivile samfunn. På Antsirabe blir det også tid til å møte gassisk kultur og å gå opp noen av de norske sporene i området.

Med seg på reisen har statssekretæren ambassadør Astrid Helle, seniorrådgiver Kjersti Nordskog Nes, ministerråd Johan Kristian Meyer og seniorrådgiver Andreas Danevad. De to sistnevnte er henholdsvis avtroppende og påtroppende leder på ambassadeseksjonen i Antananarivo. På Antsirabe blir også NMS-misjonær og honorær generalkonsul Arild M. Bakke med delegasjonen.

Statssekretær Aksel Jakobsen sier at Norge ønsker å medvirke til at Madagaskar kommer ut av den alvorlige fattigdomsspiralen som landet er i og at den positive demokratiske utviklingen i landet holder fram.

– I mer enn 150 år har det vært god kontakt mellom folk i Madagaskar og Norge. Dette må vi bygge videre på, sier statssekretæren og fortsetter:

– Norge og Madagaskar har de siste 50 årene hatt et betydelig samarbeid om utvikling, og vi har i snart 15 år hatt fast diplomatisk nærvær i landet. Utdanning har lenge vært et viktig satsingsområde, og Norge har gitt et vesentlig bidrag til at barn i de fattigste delene av landet får gå på skole. I årene framover vil yrkesfaglig utdanning få større oppmerksomhet, sier Jakobsen og avslutter:

– Norge vil ta opp igjen støtten til antikorrupsjon, for å medvirke til at korrupsjon ikke lenger kommer i vegen for landets utvikling. En forutsetning for støtten fra Norge er at Madagaskar viser eierskap og vilje til å styrke rammevilkårene for utvikling i landet.

AMB 07.06.19./ bakkekontakten.com