Etter tre års ekteskap er det fullt brudd mellom Air Madagascar og det franske flyselskapet Air Austral. Det nære og forpliktende partnerskapet mellom de to selskapene ble utbasunert med entusiasme og begeistring i 2017. Mange mente nok at Ethiopian Airlines hadde bedre forutsetninger for å bli en sterk og god partner for Air Madagascar, men de historiske fransk-gassiske forbindelsene veide nok tungt i vektskålen. Nå har samarbeidet krasjlandet, og partene er blitt enige om å skilles i all fordragelighet.

Skillsmisseforhandlingene har pågått i et halvt år. På gassisk side har en vært svært skuffet over at Air Austral ikke fulgte opp de økonomiske forpliktelsene som var avtalt i 2017. Ifølge avisen L’Express skulle det franske flyselskapet bidra med trettifem millioner dollar i frisk kapital, men maktet bare å overføre femten millioner dollar.

L’Express skriver at det gassiske pensjonsfondet CNaPS nå overtar deler av den aksjekapitalen som Air Austral hadde i Air Madagascar. Videre har det gassiske flyselskapet gått inn i reforhandlinger med flyfabrikkene Airbus og Boeing, og det jobbes også med å finne nye strategiske partnere.

 

AMB 30.07.2020