På lørdag var det over hundre nye smittetilfeller i Antananarivo. Søndag var antallet kommet opp i over to hundre på én dag, og i dag rapporteres det om at over tre hundre nye personer har testet positivt. Dette indikerer en eksplosiv vekst i antallet koronatilfeller i Antananarivo.

Det er ikke så mange offisielle dødsfall. Per dags dato melder helsemyndighetene om trettitre døde av Covid-19, men det er en alminnelig oppfatning at det er store mørketall.

Den dramatiske utviklingen i hovedstaden de siste dagene har medført at regjeringen på nytt iverksetter strenge restriksjoner. Folk oppfordres til å holde seg hjemme. Bare apoteker, utetorg og kolonialforretninger får holde åpent. Mange offentlige kontorer er stengt eller har minimumsbemanning. Alle innkjøp skal skje før kl 12.00, og det er bare én fra hver familie som får gå på handletur.

Det blir stans i all busstrafikk. Drosjene får fortsette å gå, under forutsetning av at de bare skal brukes til syketransport og innkjøp av medisiner. Inntil tre personer kan være med i en taxi i forbindelse med helseoppdrag, og det er også tillatt å reise med dette transportmiddelet under portforbudet om nettene.

I to uker blir det forbudt med all persontrafikk inn og ut av byen. Ifølge myndighetene vil det ikke bli utstedt spesialgodkjenninger til funksjonærer på tjenesteoppdrag eller for liktransporter. Bare varetransport vil bli akseptert.

På nytt er det plassert tanks i gater og ved bygrensene for å markere alvoret i situasjonen. Ordensmyndighetene kommuniserer at det vil bli iverksatt strengere reaksjonsformer enn tidligere ved brudd på de offisielle restriksjonene. Mens en tidligere ble satt til samfunnstjeneste én til to timer for ikke å gå med munnbind, risikerer en nå å bli straffet med kosteoppdrag og rengjøring en hel dag. Det advares også med fengselsstraffer for de som bryter de sanitære unntakslovene for offentlig transport.

Testkapasiteten er betydelig øket de siste to ukene. Det ser imidlertid ut til at sykehuskapasiteten holder på å bli sprengt på flere av de større sykehusene i hovedstaden. Flere sykehus gir nå prioritet til behandling av koronasyke når kapasiteten blir presset.

Ellers har nedstenging av Menabe-regionen fått mye oppmerksomhet de siste dagene, ikke minst i Den gassisk-lutherske kirke (FLM). I et kommuniké skriver regionen på vestkysten at omfattende restriksjoner må iverksettes «i lys av en sykdom som rammet kirkepresidenten i FLM da han var på besøk i Morondava». Det blir ikke sagt noe direkte om hvilken sykdom det er snakk om, men de omfattende tiltakene som nevnes i pressemeldingen er koronarelaterte, nemlig stenging av alle kirker, portforbud om nettene og stans i all persontrafikk mellom Menabe og høylandet.

Kirkepresident Rakotonirina David deltok på et synodemøte i Morondava. Han ble evakuert fra vestkystbyen til Antananarivo av MAF fredag 3. juli, men det er ikke kommet noen offisiell informasjon om hans helsetilstand etter at han kom til hovedstaden før helgen. Det har imidlertid vært mye skriverier på Facebook.

 

AMB 06.07.2020