Svært mange gravide kvinner har oppsøkt helsestasjoner den senere tid, ifølge avisen L’Express. Kvinner har i mindre grad enn vanlig benyttet seg av det offentlige helsetilbudet under koronapandemien det siste halvåret. Det har også vært et problem at det har vært tomt for prevensjonsmidler på en rekke helsestasjoner under nedstengingen av samfunnet. I perioden juli-august har det vært forsinkelser i importen av en rekke varer.

Den nasjonale direktøren for Marie Stopes Madagascar (MSM), Lalaina Razafinirinasoa, sier at det har vært en økning i «uønskede svangerskap», særlig blant tenåringer mellom 15 og 19 år. Hun sier til L’Express at det har vært en nedgang på 20% i bruken av prevensjon de siste månedene. Myndighetenes målsetning for 2020 har vært at 50% skal benytte seg av prevensjon, men ifølge talsmannen til MSM er måloppnåelsen så langt i år 32%.

En stor befolkningsøkning har negative konsekvenser for landets økonomi. Lalaina Razafinirinasoa i MSM ser en klar sammenheng mellom familieplanlegging og utvikling.

– Familieplanlegging er en drivkraft for varig utvikling. Landet vil ikke lykkes med å få til reell utvikling, hvis det er en stor befolkningsøkning, sier hun ifølge L’Express.

 

AMB 27.09.2020