Nå i vår kom tredje bølge med smitte på Madagaskar, sannsynligvis den såkalte Sør-Afrika-varianten eller Beta-varianten. Vennskapsforeningen har tatt initiativ til en ny Covid 19-innsamling, nå for å bidra til kjøp og utsendelse av en oksygengenerator. Du kan være med!

Covid-19 skaper stadig nye utfordringer på Madagaskar som alle andre steder. I VNM startet vi i juli for et år siden en innsamling for innkjøp av hurtig tester til bruk ved Clinique Chirurgical SANTEPLUS i Antsirabe. Stavanger kommune bidro med 20.000 og VNM har samlet inn 70.000. Pengene er overført til SANTEPLUS via Lovasoa. Avtalen har vært at pengene skal finansiere innkjøp av tester. Representanter for bedrifter i Antsirabe og folk som kan betale, skal betale for testene, mens fattige og helsearbeidere skal få dem gratis. Samtidig skal det være et samarbeid med de fire andre helseinstitusjonene i Antsirabe, FLM sitt sykehus, statens sykehus, katolsk klinikk og en annen privat, slik at tilbudet skal nå ut til alle.

Rapporten nå sier at høsten 2020 ble 180 testet gratis, første halvår i år 380 gratis. I tillegg har 230 betalt redusert pris. Dermed er pengene VNM har sendt ut, brukt opp, men de fortsetter å teste også fattige gratis, ifølge en ny rapport.

Nå i vår kom tredje bølge med smitte, sannsynligvis den såkalte Sør-Afrika-varianten eller Beta-varianten. Det ble mange innleggelser, mange dødsfall og veldig vanskelig å få tak i oksygen. SANTEPLUS hadde da forhørt seg med Atlas Copco sitt kontor i Nairobi om muligheten for å kjøpe en oksygengenerator med integrert kompressor. Så kom spørsmålet om vi kunne sjekke pris fra Norge og bidra til innkjøp. Vi har da sjekket med norsk leverandør av Atlas Copco som har gitt oss et mye bedre tilbud. Utstyret har hatt lang leveringstid grunnet stor etterspørsel i Covid-19 krisen, men er nå nokså klart for levering. Også transport til Madagaskar har vært utfordrende, siden flytrafikk både på person og frakt er sterkt redusert. En har ventet litt i påvente av at dette skal åpne opp. En av utfordringene er at den høyeste enheten er 1,82 cm. Den kan ikke legges flat på grunn av olje, som da kan renne til steder den ikke skal være. Men vi regner nå med at vi finner en løsning.

Finansiering

SANTEPLUS vil selv finansiere ca halvparten av dette. Så har NMS lovet å delta, og så har styret i VNM vedtatt at vi tar en ny kronerulling i VNM for å dekke deler av beløpet og eventuelt bidra med mer penger til hurtigtester.

Vi arbeider med tekst til en avtale med SANTEPLUS om bruken av utstyret slik at det skal komme hele området til gode.

Utstyret koster kr 380.000 pluss flyfrakt. Den er enda ikke helt på plass, men det blir nok en den del tusen. En må også regne med noe i toll. De arbeider for totalt fritak, men en regel sier at private sykehus må betale 10%

VNM klarte 70 000 i fjor. Hvor mye klarer vi nå? 

Innsamlingskonto VNM COVID-19 er 4336 17 17334 .

Del gjerne denne informasjonen med venner og kjente.