En hjertelig takk til alle som hittil har bidratt til økonomisk støtte til testing av syke i Antsirabe/Vakinankaratra området.
Vi har nå fått inn kr 65.300 til VNM sin Covid-19 konto 4336 17 17334.
Pengene vi får inn sendes til Madagaskar via Lovasoa Cross Cultural Center, og leder der skal delta i økonomisk rapportering.
Overføring av penger går imponerende kjapt. Beløpene som sendes, er på konto i Antsirabe 3-4 dager etter.
I Antsirabe er det nå opprettet et samarbeid mellom SANTE PLUS, statens sykehus, det lutherske sykehuset Andranomadio og Centre Medical Maranatha. Ved Andranomadio er det legeparet Joely og Solofo Rakotoarivelo som er kontaktpersoner. De har arbeidet som misjonærer i den lutherske kirken i Kamerun i minst 15 år, betalt av amerikansk misjon. I dette samarbeidet mellom helseinstitusjonene i Antsirabe er det da Santé Plus som er lederen. De andre sender nå sine antatte eller usikre coronatilfeller til Santé Plus. Statens sykehus fikk noen få tester til bruk i området, men nå får de tester gjennom Santé Plus.
Så er det etablert en ordning med at de som kommer fra bedrifter som kan betale for dem eller har økonomi til det selv, betaler det testen koster.  Andre vurderes om de kan betale noe eller få det gratis. De fleste testene er betalt av bedriftene hvor de jobber. I samarbeid med ledelsen for de ulike institusjonene blir betalingsformen avgjort.
De som kommer for å testes, får først en samtale med helsepersonell som forklarer hvordan sykdommen arter seg og klargjør de neste steg dersom det blir testet positivt.
Alle som testes om morgenen får svaret etter lunsj. De som testes senere får resultatet på kvelden. I ventetid må de være på egne rom ved Santé Plus. Ut fra helsesituasjonen til dem som tester positivt må de enten i karantene hjemme eller i egnede lokaler. Santé Plus har nå fått en egen fløy for dem som er der. De har også oksygen på flere en-sengs rom. De som er i karantene utenom klinikken følges opp med daglige telefonsamtaler eller av et team på motorsykkel som besøker de syke hjemme. Dette teamet kan også komme hjem til de som ikke kan komme seg til klinikken for å teste.
Bildene viser teknikerne på laboratoriet og motorsykkel teamet.
Av de 252 som er testet er det 50 som har testet positivt, 202 negativt. Noen av dem som har testet negativt er folk som har vært positive, har fått behandling og nå er friske.
Santé Pluss kjøpte første 150 tester via grossist i Antananarivo. Siden er det kjøpt 1000 tester fra Kina som er delbetalt. 150 av disse testene er solgt videre til et sykehus i Mahajanga. De har nå 750 tester på lager.
En spesiell utfordring dukket opp i forrige uke. Et rundskriv fra helsedepartementet annonserte at private klinikker ikke får teste for Covid-19. Dette er diskutert med den lokale helseledelsen i Vakinankaratra og Antsirabe. Beskjeden var at de skulle fortsette som før. Rett etter ble helseministeren skiftet ut, så de er usikre på hvordan dette skal tolkes, men de fortsetter.
Det er litt spennende hvordan dette er tenkt håndhevet. Det antas at årsaken til brevet fra helsedepartementet er planlagte eksamener i september, først grunnskole så ungdomstrinnet og til sist artium. Tanken fra offisielt hold er nok at det er best å ikke vite for mye om smittesituasjonen.
Generelt sett ser det de siste ukene ut til å være færre nye tilfeller i Antsirabe sentrum. Men det ryktes at det er flere tilfeller i områdene rundt.
Jeg har lovet å formidle en varm takk fra Madagaskar til alle givere.
Kåre