Ti personer med tilknytning til Madagaskars Røde Kors er denne uken dømt til fire års ubetinget fengsel i den nasjonale antikorrupsjonsdomstolen (Pôle anti-corruption). I tillegg må de dømte betale penger tilbake. Dommen kan fortsatt bli anket til en høyere rettsinstans.

Det var i april 2018 at det ble offentlig kjent at revisjonsselskapet Ernst & Young hadde avslørt større underslag av pengestøtte fra Norges Røde Kors i perioden 2012-2017 til sin søsterorganisasjon. Som et resultat av underslagene brøt Norges Røde Kors det videre samarbeid med sin partner, og i juli 2018 leverte den norske organisasjonen en anmeldelse til antikorrupsjonsorganet BIANCO.

Avisen L’Express skriver at både ekspresident og tidligere generalsekretær i Madagaskars Røde Kors er blant de dømte. President Claude Rakotondranja var blant de anklagede allerede i en tidlig fase, men i motsetning til generalsekretæren slapp han varetektsfengsling på grunn av tvil om hans rolle. I mellomtiden har etterforskningen fortsatt, og nå fastslår domstolen at Rakotondranja har hatt en svært aktiv rolle i de alvorlige underslagene.

Etterforskningen har bekreftet at det har vært manipulering av vekslingskurser og tukling med regnskapsbilag, foruten at det har blitt avslørt vennetjenester og misligheter i forbindelse med kjøp av varer.

Den strenge korrupsjonsdommen mot tidligere ansatte i Madagaskars Røde Kors blir kunngjort samme uke som president Andry Rajoelina på en pressekonferanse krevde opprydning i rettsvesenet. Han ønsker et radikalt oppgjør med bestikkelser og ulike former for partiskhet i rettsprosesser.

 

AMB 10.08.19 / bakkekontakten.com