Den tidligere antikorrupsjonssjefen på Madagaskar, Jean Louis Andriamifidy, er blitt valgt som president for antikorrupsjonsrådet i Den afrikanske union (AU). Han har vært medlem av dette rådet i to år, og han er nå ifølge avisen Midi valgt som dets leder de neste to årene. 49 av 55 medlemsland i unionen har signert en avtale om felles antikorrupsjonsarbeid.

Som valgt leder av antikorrupsjonsrådet blir Andriamifidy automatisk også president for organet for godt styresett (AGA). Dette organet har som målsetting å promotere og sikre en god dialog rundt menneskerettigheter og demokrati på det afrikanske kontinentet.

Andriamifidy var leder for antikorrupsjonsenheten BIANCO, med 170 ansatte, i perioden 2014-2019. Etter invitasjon fra Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar besøkte han Norge 27. til 31. oktober i 2018. Samtaler han hadde med folk i UD i Oslo resulterte i at Norge gjenopprettet støtten til antikorrupsjonsarbeid på Madagaskar i 2019, etter ti års stans i dette samarbeidet. 

Den høyt respekterte gasseren er utdannet jurist, og han har i mange år jobbet som aktor. En periode hadde han dessuten ansvar for utdanningen av fremtidige dommere på Madagaskar. På fritiden er han aktiv i Den gassisk-lutherske kirke og i Bibelleseringen.

Jean Louis Andriamifidy har en sjelden god kombinasjon av autoritet og mildhet. Hans øyne stråler av trygghet når han snakker om beintøffe valg og følelsesladde konfrontasjoner i kampen mot korrupsjon. Som sjef for BIANCO rygget han ikke tilbake fra å sette ministre og andre høyt oppe på samfunnsstigen på plass, hvis det var nødvendig. Han blir høyt respektert for sin integritet og handlekraft.

Som BIANCO-sjef var han en pådriver for å få etablert en uavhengig domstol for korrupsjonssaker. I juni 2018 ble rettsinstansen Pôle Anti-Corruption etablert i hovedstaden Antananarivo. Han hadde også en sentral rolle i etterforskningen av Madagaskar Røde Kors, etter at den norske søsterorganisasjonen hadde levert inn anmeldelse om underslag og andre økonomiske misligheter. En rekke personer ble rettsforfulgt og dømt i denne saken.

AMB 13.04.2021