Det er nå tre uker siden Det Norske Misjonsselskap (NMS) sa ja til å støtte et forebyggende koronaprosjekt i helsedepartementet SALFA i Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Utkjøring av varer med tanke på smitteverntiltak i omsorgsbyene startet umiddelbart.

Underveis er det kommet inn omlag 125.000 Nok på to forskjellige Spleisaksjoner i Norge til dette prosjektet. Operasjonen på Madagaskar fortsetter i tiden fremover, på tross av en mulig midlertidig stans i den generelle støtten fra NMS til FLM fra 1. mai (jfr oppslag i Vårt Land og Dagen).

Vi har mottatt en rapport fra prosjektleder dr Nivo Nirina Rasamimanana om hvordan det går med det forebyggende prosjektet.

Dr Rasamimanana forteller at hovedmålet med dette prosjektet, som er finansiert av NMS, Evangelical Lutheran Church of America (ELCA), Global Health Ministry (GHM) og Hover Aid, er å gjøre forebyggende helsearbeid i møte med Covid-19-pandemien, særlig overfor sårbare mennesker.

Status er følgende:

– 109 omsorgsbyer har fått såper, munnbind og kostholdstilskudd (Spirulina)

– Varer ble fraktet med 10 Hover Aid-biler, assistert av en SALFA-medarbeider

– På mindre enn to uker kom det frem hjelp til alle kirkens synoder

– Det ble overlevert 41.760 såper, 2.000 pakker med kosttilskudd (til pasientene) og 1.500 munnbind (til omsorgspersonell)

– Skriftlig veiledning om forebyggende koronatiltak er blitt utdelt til de ansvarlige på omsorgsbyer og helseinstitusjoner

– Det er blitt produsert forebyggende kampanjer for radio- og fjernsyn på ni dialekter

Utfordringer:

Flere steder hadde Hover Aid store problemer med å komme frem, på grunn av ødelagte veier i kjølvannet av regntiden. Aller verst var det mellom Ambilobe og Vohemar på Nord-Madagaskar. I tillegg hadde ikke SALFA fått tid til å planlegge og koordinere nok før utkjøringen startet, og endel omsorgsbyer har derfor ikke fått det de skulle ha.

Neste fase

SALFA vil snart ha en ny utkjøring til alle synoder. Det vil da være hovedfokus på kirkens helseinstitusjoner (totalt 53) og de omsorgsbyene som ikke fikk hjelp i første runde. I denne runden vil SALFA distribuere mere munnbind og kosttilskudd. I tillegg vil det bli overlevert hansker, desinfiserende midler, medisiner, digitale temperaturmålere og vannbeholdere med kran.

Informasjonsplakater om gode koronatiltak vil bli distribuert i omsorgsbyer, helseinstitusjoner, skoler, menigheter og på steder hvor mye folk samles.

Det blir sendt forebyggende kampanjer på ni dialekter på radio- og fjernsyn. SALFA betaler for sendetid.

Økonomisk status:

Mottatt støtte: 183 283 284 MGA

NMS: 70 000 000 MGA (omlag 200.000 Nok)

ELCA 54 750 000 MGA

GHM: 56 382 814 MGA

Hover Aid: Kostnadene ved ti firehjulstrekkere

Penger som er brukt i første fase: 66 272 748 MGA

Penger som fortsatt står på SALFA-kontoen: 117 010 536 MGA

Operasjonen vil fortsette frem til juni 2020.

AMB 25.04.2020