En av de nye guvernørene er

En av de nyutnevnte guvernørene er Lylison René (bildet)

Regjeringen har utnevnt elleve nye guvernører. Disse skal erstatte tidligere regionssjefer. Det er ventet at ytterligere elleve eller tolv guvernører vil bli utnevnt i løpet av kort tid. Med dette blir ett av løftene til Andry Rajoelina under fjorårets presidentvalgkamp realisert.

Navneskiftet er et uttrykk for en målsetting om å styrke stillingen til de regionale lederne i utviklingen av landet. Guvernørene får et spesielt ansvar for regional utvikling, og i likhet med ministrene må de levere i henhold til avtalte programmer. Hver guvernør får umiddelbart tildelt 1 milliard ariary, eller omlag to og en halv millioner kroner, til mindre prosjekter innen infrastruktur. Det forutsettes at guvernørene rapporterer på bruken av disse pengene innen årsskiftet.

Mange har problemer med å forstå forholdet mellom de forskjellige regionale nivåene. Fortsatt finnes det seks provinser, men disse har mistet mye av sin tidligere betydning. I hver region er det normalt fire til seks fylker. Mens regionene står for realiseringen av interkommunale utviklingsprosjekter, har fylkene (eller såkalte «sousprefecture») offentlig myndighetsansvar over utdanning, helse, politi og retts- og fengselsvesen. Regionene rapporterer direkte til landets president, mens fylkene forholder seg til regjeringen.

General Lylison René er den mest kjente av de nye guvernørene. Han hadde en svært sentral rolle under de politiske omveltningene i 2009. De siste årene har han vært senator. Nå går han inn i stillingen som guvernør i regionen SAVA på nordøstkysten.

 

AMB 26.09.19 / bakkekontakten.com