Palasset Andafiavaratra (Kilde: Wikipedia)


Presidentene Andry Rajoelina og Emmanuel Macron ble tidligere i år enige om å utnevne en gassisk-fransk kommisjon med tanke på å løse konflikten rundt «les iles éparses», eller «de spredte øyer», utenfor Madagaskar. Allerede i 1979 påla FNs hovedforsamling Frankrike å iverksette forhandlinger med gassiske myndigheter med tanke på en full overlevering av fire øyer til Madagaskar. Nå førti år senere kommer disse forhandlingene endelig i gang. Målet er at det skal bli et resultat av disse forhandlingene innen 60-årsjubileet for Madagaskars frigjøring den 26. juni 2020.

Første møte blir på palasset Andafiavaratra mandag 18. november. Frankrike sender representanter fra tre ulike ministerier, blant annet utenriksdepartementet. Madagaskar har på sin side valgt å stille med «en sjokkdelegasjon», ifølge avisen L’Express. Statsminister Christian Ntsay, som også er fungerende utenriksminister, skal lede den gassiske delegasjonen på fem personer. Videre stiller dommer Raymond Ranjeva, som tidligere var visepresident i Den internasjonale domstolen i Haag, foruten at han hadde en aktiv rolle da Madagaskar kjempet for å få overherredømmet over «de spredte øyer» i andre halvdel av 1970-årene. Det er også en annen person med internasjonal rett som spesialitet i delegasjonen. Dessuten er det to høyere marineoffiserer på laget.

Palasset Andafiavaratra har en stor symbolsk verdi for Madagaskar.  Førsteminister Rainilaiarivony, som var Madagaskars sterke mann under flere dronninger i tiden fram til den franske kolonialiseringen i 1895, holdt til i denne historiske bygningen. Det var for øvrig her at den gassiske uavhengighetserklæringen ble signert.

AMB 14.11.19