Visegeneralsekretær i Den gassisk-lutherske kirke Toromare Mananato har i dag hilst på flere ministre i den nye Solberg-regjeringen og overlevert blomster til utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Hun stilte opp på slottsplassen i gode vinterklær sammen med tidligere NMS-misjonær Nora Fjose.

Toromare Mananato er i Norge i forbindelse med Oslo bispedømmes misjonsuke. Hun skal ha oppdrag på en rekke arrangementer, blant annet på misjonsgudstjeneste i Oslo Domkirke førstkommende søndag, søndagssamling i Vestre Aker menighetshus, fagdag for kirkelige ansatte i Vestre Aker prosti, Missiologisk forum på Menighetsfakultetet og gudstjeneste i Nordberg kirke søndag 2. februar.

Den gassiske gjesten i Oslo er en høyt respektert kirkeleder på Madagaskar. Hun gjør seg også bemerket internasjonalt, ikke minst i ulike komiteer og samlinger i Det lutherske verdensforbund. Når hun blir tildelt taler- og forkynneroppdrag har hun en egen evne til å engasjere, inspirere og utfordre. Hun liker å forkynne om frelsen i Jesus Kristus, og hun trekker seg ikke tilbake fra å snakke om korrupsjon, maktmisbruk og undertrykkelse.

I jubileumsboken «Madagaskar» (2017) snakket Toromare åpent om korrupsjon så vel som andre dagsaktuelle spørsmål:

– Bestikkelser har blitt en del av hverdagen. Vi må hjelpe hverandre til å ta tydeligere oppgjør med korrupsjon. Vi må jobbe for rettferdighet i hverdagslivet. Vi kan ikke tillate oss å være omtrentlige og vage i hvordan vi lever kristenlivet. Det vi lærer i kirken på søndager må leves ut også de andre dagene i uka. Akkurat nå er det mange kristne som godtar korrupsjon. Det er ikke til å stikke under en stol. Vi må ta korrupsjon for det det er. Det er synd. Korrupsjon er brudd på Guds vilje, sier Toromare.

Om kirkens forhold til ungdomsgenerasjonen sier hun:

– Vi har en stor utfordring med tanke på å ta vare på ungdommer. Spesielt i byene. Den gassisk-lutherske kirke er svært konservativ. Den tviholder på gamle tradisjoner og former mens ungdommer er en del av den globale kulturen som stadig er i utvikling. Fremover må vi derfor bygge bro mellom vår lutherske identitet og det livet som ungdommene lever. Dersom vi ikke gjør noe radikalt, vil vi miste ungdommer til nye menigheter, som gir rom for moderne og friske uttrykksformer.

Toromare har også en klar forståelse av hvordan fattigdom skal bekjempes:

– Fattigdommen gjenspeiles ikke bare i mangel på mat, klær, god helse og bosted. Aller mest gjenspeiles den i mangel på kunnskap. Vi kan gi folk denne kunnskapen. Folk må lære om sosiale og kulturelle forhold, så vel om politiske mekanismer. Slik jeg ser det, er det ikke viktig å gjøre alle mennesker rike. Det som virkelig er viktig, er å frigjøre dem fra det som holder dem nede i uverdigheten. Da trenger de kunnskap, sier den kvinnelige kirkelederen, som i disse dager er i Oslo.

 

AMB 24.01.2020