Leger, sykepleiere og andre helsearbeidere er i frontlinjen i kampen mot koronaviruset. Landets president har lovet risikotillegg til disse gruppene, men enkelte grupper klager over at dette ikke er blitt fulgt opp i praksis.

De ansatte på testsenteret Village Voara (bildet) på Andohatapenaka i hovedstaden sier at de ikke har mottatt noe risikotillegg så langt. Deres talsmann klager også over mangelfullt smittevernutstyr.

Dette senteret har vært operativt siden begynnelsen av juli, og det blir utført over tre hundre koronatester hver dag. I tillegg gir helsearbeiderne førstehjelp til personer med alvorlige koronasymptomer.

Helsearbeiderne på Village Voara har gitt myndighetene en 48 timers frist for å finne en løsning på problemene. En talsmann for helseministeriet sier at risikotillegget snart vil bli utbetalt.

 

AMB 04.08.2020