Denne uken har NMS startet en innsamlingsaksjon til støtte for brannofre i omsorgsbyen Ankaramalaza på sørsøstkysten av Madagaskar. 127 hus ble nylig rasert i en tragisk brann, og ifølge myndighetene er 320 mennesker husløse.

Misjonsprest Arild M. Bakke, som startet innsamlingsaksjonsaksjon på vegne av NMS på Facebook, har planer om personlig å overlevere støtten fra Norge til de rammede i Ankaramalaza på en ryddig og skikkelig måte i andre halvdel av desember. Målet for aksjonen er 50.000 Nok, og etter to dager er det kommet inn over 13.000 Nok.

Interesserte kan gå inn på Spleissiden på Facebook:

https://www.spleis.no/project/92128?fbclid=IwAR1dDJm2ce1N97fm-Qs-sIkxG5ylnWSYS0LZzNITt39uEJiiSm8Jzc-yyDk

Youtuberne Kristine Bremnes, Christopher Mathiesen og Trine Weydahl har også startet en innsamlingsaksjon i samarbeid med NMS til beste for syns- og hørselshemmede på Madagaskar. Denne aksjonen er knyttet opp til «Giving Tuesday», 3. desember. Startskuddet gikk allerede for flere uker siden.

Det finnes flere hundre tusen syns- og hørselshemmede barn på Madagaskar, og bare 1% får et skoletilbud. NMS støtter allerede elleve spesialskoler, men det er håp om at en fremover kan nå enda lengre gjennom inkludering av denne gruppen med spesielle behov i ordinære barneskoler.

Filmene som er publisert er snart oppe i 60 000 visninger. Flere menigheter har egne Giving Tuesday-arrangementer for barn og ungdom. Kattekryp har også en versjon av sin film der den tolkes til tegnspråk.

Youtuberne har hver sine innsamlinger på Spleis, og til sammen har de foreløpig fått inn over 40 000 kroner.

Mere informasjon og mulighet til å gi på NMS sin hjemmeside: www.nms.no/givingtuesday

AMB 28.11.2019