Innbydelse til feiring av Madagaskars uavhengighetsdag