En svært ødeleggende brann rammet omsorgsbyen Ankaramalaza på sørøstkysten av Madagaskar i går ettermiddag. Brannen spredte seg raskt i bebyggelsen i området mellom sykehuset på den høyeste toppen og til utkanten av skoleanlegget på høydedraget litt lengre nede. Hverken sykehuset eller skolen skal være skadet, men avisen L’ Express forteller at omlag 125 hus er brent ned. De fleste husene var bygd i lokale materialer, men også betonghuset til tidligere kirkepresident Rakoto Endor Modeste skal være alvorlig brannskadet. Selv var han og nærmeste familie i Antananarivo da tragedien skjedde.

Mange av beboerne i Ankaramalaza var på vekkelsesmøte i omsorgsbyen eller holdt på med å dyrke jorda da brannen oppstod. Det var derfor relativt få hjemme, og det meldes at ingen er omkommet.

Statsminister Christian Ntsay har vært på befaring på brannområdet i dag. Politiet har på sin side gjort tekniske undersøkelser, men foreløpig foreligger det ikke noen offisiell brannårsak. Det blir kommunisert at brannet kunne ha spredt seg ytterligere, hvis det ikke hadde kommet en skikkelig regnskur seint på ettermiddagen.

Det var i Ankaramalaza at kvinnen Nenilava Volohavana Germaine fikk en sterk kallsopplevelse i 1941, i forbindelse med at hennes forbønn førte til at et sykt barn ble helbredet på underfullt vis . Frem til sin bortgang i januar 1998 var Nenilava leder for en stor vekkelses- og fornyelsesbevegelse, som spredte seg fra Ankaramalaza til store deler av Madagaskar. På de årlige stevnene i Ankaramalaza i månedsskiftet juni/juli samles det minst 15.000 mennesker. Denne bevegelsen har etablert over hundre omsorgsbyer hvor psykisk syke og marginaliserte mennesker får omsorg og hjelp. Også Soatanana- og Farihimena-bevegelsene har omsorgsbyer, men ikke så mange.

Visegeneralsekretær Toromare Mananato i Den gassisk-lutherske kirke formidler at det umiddelbart vil bli sendt ut en appell om å gi støtte til de mange som har fått sine hjem ødelagt.

 

AMB 23.11.19