Miljø- og utviklingsministeriet har gjort en målrettet innsats for å plante ny mangroveskog de siste tre månedene. Over tre millioner planter er iløpet av kort tid satt ut i sumpområder på nord- og vestkysten av Madagaskar.

Aksjonen startet med at 500.000 planter i juni ble satt ut i Boanamary i Mahajanga-området. For noen dager siden var miljø- og utviklingsminister Alexandre Georget selv tilstede i samme område på nordvestkysten da ytterligere en million mangrovetrær ble plantet utover et område på 2.000 mål. Ifølge avisen Midi deltok to tusen personer på en intensiv utplanting i fire timer.

De siste dagene har det også blitt plantet henholdsvis 1.000.000 og 600.000 mangrovetrær i Morombe på sørvestkysten og i Ambilobe på Nord-Madagaskar.

Minister Alexandre Georget sier at departementets målsetting for 2019 har vært å plante trær på 385.000 mål jord. Han sier til Midi at en allerede har nådd dette målet med 96%.

Videre understreker miljø- og utviklingsministeren viktigheten av å ta vare på eksisterende skog gjennom kontroll og håndheving av gjeldende miljølover. Han forteller at fire personer nylig ble arrestert i Mahajanga på grunn av illegal hogst av mangroveskog.

 

AMB 01.08.19 / bakkekontakten.com