Arild M. Bakke, Norges generalkonsul på Madagaskar.

Det er et tett og godt konsulært samarbeid i Antananarivo. I dag hadde den franske konsulen invitert kollegaer fra EU-landene og Norge til en arbeidslunsj. Den norske generalkonsulen måtte presisere at Norge ikke er medlem av EU, men medlemskapet i NATO og Schengen er tilsynelatende tilstrekkelig for å være med i denne eksklusive klubben.

Frankrike er storebror i denne sammenheng. Det er over 20.000 franske statsborgere på Madagaskar, hvorav omlag 17.000 har latt seg registrere på ambassaden. Den franske republikken har hele ti honorære konsulater spredt rundt omkring i de større byene. I tillegg vil konsulatet i Faradofay snart bli gjenåpnet, og en vurderer også å etablere et konsulat i Morondava. De franske konsulene kan konsulteres og involveres av Norge og andre europeiske nasjoner i ekstraordinære konsulære saker.

Øverste leder for de konsulære tjenestene på den franske ambassaden i Antananarivo rapporterer at åtte franske statsborgere hittil i år er blitt utsatt for brutal vold. For tiden er det for øvrig åtte personer med fransk statsborgerskap som sitter i gassiske fengsler.

Den franske ambassaden vil ha en nøkkelrolle hvis det skulle oppstå en større krisesituasjon på Madagaskar. Alle EU-land og Norge er inkludert i de franske beredskapsplanene. Frankrike vil ha ansvar for å organisere eventuelle større evakueringer, for eksempel i forbindelse med alvorlige branner i større drivstofflagre i hovedstaden eller når det skulle oppstå ekstreme sykloner som setter mange turister fast i et område. Det franske forsvaret har både fly og båter i nærområdet som kan settes inn ved eventuelle større operasjoner.

Ellers ble det snakket om at gassiske myndigheter nå bare gir én til to måneders visum på flyplassene. Men det ble opplyst at studenter, volontører og konsulenter kan få utvidet oppholdet til totalt å gjelde tre måneder, hvis det leveres inn søknad og nødvendig dokumentasjon på innenriksministeriet. En må blant annet levere en bekreftelse fra en partner eller arbeidsgiver på Madagaskar. Opphold på lengre enn tre måneder må formaliseres via en gassisk ambassade på forhånd. For nordmenns vedkommende må dette skje på ambassaden i Berlin.

Det er bare to ambassader som kan utstede Schengen-visum på Madagaskar. Frankrike representerer elleve land, mens Sveits har ansvar for å behandle søknader for fire nasjoner, deriblant Norge. Den franske ambassaden får mellom tjue tusen og tretti tusen søknader i året, hvorav godt over halvparten blir godkjent.

AMB 10.10.19