UNICEFs hovedkontor i New York har oppfordret alle land til å løslate mindreårige fanger for å redusere faren for spredning av Covid-19 i fengslene. Denne henstillingen retter seg særlig til de land som har overfylte fengsler.

Ifølge avisen Tribune er dette en høyaktuell problemstilling på Madagaskar. Det skal være 1.052 mindreårige i gassiske fengsler, hvorav 45 er jenter. Per 31. desember 2019 hadde 63% av de mindreårige status som varetektsfengslede. Det er fortsatt lang ventetid i rettssystemet.

 

Kilde: bakkekontakten.com | AMB 16.04.2020