Etter en måned med sanitær unntakstilstand og til dels strenge restriksjoner blir det fremover lettelser på endel områder. Dette ble kunngjort av president Andry Rajoelina i en tale til nasjonen 19. april.

De mellomstore bybussene kan begynne å kjøre igjen, under forutsetning av at det ikke er mere enn atten passasjerer. Drosjene kan igjen være på veiene, men disse skal maksimalt ha tre passasjerer. Transportmidlene «taxibe» og «taxibrousse» kan igjen betjene distriktene, men disse får ikke kjøre til og fra byene Antananarivo, Toamasina og Fianarantsoa. Det blir påbud for sjåfører, billettselgere og passasjerer å bruke munnbind.

Fortsatt vil det være forbud for innreiser fra utlandet. Det gis imidlertid dispensasjon for flyselskaper å frakte folk ut av landet. Den 23. april vil Air France ha en ny avgang fra Antananarivo til Paris.

Det blir også en delvis gjenåpning av skolene. Elever som skal ta eksamener på videregående (BACC) og på ungdomsskolen (BEPC), starter opp igjen den 22. april, mens de som skal ta eksamen på barnetrinnet (CEPE), kommer tilbake til klasserommene 27. april. Skolene må imidlertid iverksette ulike tiltak. Det skal bare være én elev per benk.

Det vil være forbud mot arrangementer med flere enn femti personer. Denne begrensningen på antall deltakere gjelder begravelser, bryllup, gudstjenester, møter, sportsarrangementer så vel som kulturelle aktiviteter.

Offentlige kontorer skal være åpne på formiddagen, men det skal maksimalt være fem personer inne i samme rom om gangen.

Det skal praktiseres sosial distanse, og fra og med mandag 27. januar vil det være strengt påbud om å bruke munnbind. Munnbind skal deles ut gratis på område- og bydelskontorer. Straffen for ikke å gå med munnbind, vil være en form for samfunnstjeneste, for eksempel veiarbeid, søppelrydding eller rengjøring.

Portforbudet opprettholdes om nettene, men varigheten blir to timer mindre enn det har vært til nå. Det vil således være ulovlig å bevege seg ute om natten, hvis en ikke har spesialgodkjenning eller gode helsemessige grunner, fra kl 21.00 til kl 4.00.

Lettelsene kommer som et resultat av at gassiske myndigheter mener at en har klart å hindre en større spredning av Covid-19. Samtidig understrekes det at det fortsatt kan være smittetilfeller ute i samfunnet, og at folk må ta de nødvendige forholdsregler.

 

AMB 20.04.2020