Helge S. Gaard, generalsekretær i NMS

I en pressemelding kommuniserer Det Norske Misjonsselskap (NMS) at organisasjonen gjenopptar den økonomiske støtten til Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Denne støtten ble midlertidig stoppet fra mai måned, grunnet manglende tillit til forvaltningsrutiner på hovedkontoret til kirken og uro rundt gjennomføringen av ulike kirkevalg.

Et flertall i kirkeledelsen kommuniserte allerede i slutten av juni vilje til å imøtekomme endel grunnleggende krav for å gjenoppbygge tilliten. NMS svarte nesten umiddelbart med å si ja til å sende lønninger til alle prosjektmedarbeiderne for perioden mai-juli.

Som et resultat av at det har vært en positiv utvikling i kommunikasjonen den siste tiden, har NMS vedtatt å ta ytterligere skritt for å normalisere samarbeidet. NMS venter imidlertid fortsatt på en avklaring på hvordan Norad vil forholde seg til sin prosjektstøtte, som også har vært stanset i en periode.

Det er en alvorlig koronautvikling på Madagaskar. Både kirkepresident Rakotonirina David og andre kirkelige medarbeidere har dødd av Covid-19. Denne helsekrisen får også konsekvenser for prosjektene NMS støtter. Når prosjektaktiviteter er blitt redusert eller stoppet på grunn av koronarestriksjonene, vil støtten fremover bli tilpasset det aktuelle aktivitetsnivået.

Generalsekretær Helge S. Gaard understreker i pressemeldingen at FLM er en viktig samarbeidspartner for NMS. Derfor er han glad for at forholdet til Den gassisk-lutherske kirke nå er i ferd med å normaliseres.

– Rundt om i hele Norge sitter det givere som har et sterkt engasjement for folket og arbeidet på Madagaskar. Budskapet til alle disse er at de må fortsette innsamlingsarbeidet. Penger som blir samlet inn i Norge til Madagaskar vil igjen bli overført til prosjektene vi støtter, sier en lettet generalsekretær i NMS, som understreker at forholdet mellom NMS og alle samarbeidspartnerne rundt om i verden er preget av koronapandemien.

– Vi ser fram til at vi igjen kan møtes fysisk. Men det er umulig å forutse når dette kan skje. Inntil smittesituasjonen er under kontroll, må vi forholde oss til de restriksjonene som finnes, sier Helge S. Gaard.

 

AMB 05.08.2020