Jostein Furelid Tellnes i IDI

Denne uken har to nordmenn i lag med en kameruneser og en franskmann vært i viktige møter i Antananarivo for å drøfte et internasjonalt samarbeid om å styrke den gassiske riksrevisjonen (Cour des Comptes). Etter en god pilotperiode på to år er Madagaskar nemlig valgt ut som ett av tre afrikanske land hvor det vil satses stort på kapasitetsbygging innenfor riksrevisjon de neste fem årene.

I 1980 opprettet riksrevisjonene i alle verdens land en faglig bistandsorganisasjon med hovedsete i Oslo. Organisasjonen heter INTOSAI Development Initiative (IDI), og den jobber globalt med å styrke riksrevisjonene i alle de omlag 140 utviklingslandene. IDI har ca 35 fast ansatte. Driften av organisasjonen dekkes delvis av Stortinget, mens størstedelen av midlene kommer fra internasjonale partnerne. – Pilotprosjektet på Madagaskar har vært finansiert av Østerrikes statlige bistandsorganisasjon, det islandske og franske utenriksdepartementet og interne midler i IDI. I tiden fremover er det ventet at amerikanske USAID vil bli den største giveren for et nytt større prosjekt på Madagaskar. Hvis styret i IDI godkjenner de foreslåtte prosjektplanene, er det aktuelt å støtte bredt opp om kapasitetsbygging innenfor gassisk riksrevisjon i fem år.

Jostein Furelid Tellnes fra IDI forteller at en ønsker å være en hovedpartner for implementering av den nye strategisk planen. Sentralt er da modernisering av revisjonsmetodikken på Madagaskar. Videre ønsker den gassiske motparten støtte til utarbeidelse av et nytt lovverk for riksrevisjonen. Tellnes legger heller ikke skjul på at de har tanker om å bidra til at den gassiske riksrevisjon kan få en uavhengig status, i tråd med hva FN har vedtatt som målsetting for alle riksrevisjoner i medlemslandene. Det er allerede konstruktive samtaler med gassiske myndigheter om lovendringer og bygging av et nytt hovedsenter for den gassiske riksrevisjon. I det nye programmet for Madagaskar vil IDI samarbeide med folk fra riksrevisjoner i andre afrikanske land. Det er en innarbeidet praksis i IDI at en involverer folk fra land som har lykkes med å bedre revisjonsstandardene og å få på plass et godt juridisk rammeverk. Nordmenn og andre på hovedkontoret i IDI i Oslo vil også være tett på programmet.

Riksrevisjonens viktigste oppgave er å undersøke om penger i statsbudsjettet er blitt forvaltet i henhold til vedtak i parlamentet. I tillegg skal riksrevisjonen normalt gjøre utvalgte undersøkelser hvert år om staten jobber effektivt og i tråd med lover og regler. Det kan for eksempel være å sjekke om store veiprosjekter er gjennomført med kvalitet og uten sløsing. Riksrevisjoner har en viktig rolle i demokratiet, fordi de gir informasjon til de folkevalgte i parlamentet om hva regjeringen og staten faktisk gjør.

AMB 16.01.2020