En måned etter at Jean Louis Andriamifidy gikk av som leder for antikorrupsjonsorganet BIANCO, har regjeringen utnevnt Laza Eric Donat Andrianirina som hans etterfølger. En uavhengig kommisjon har i lengre tid jobbet grundig med rekrutteringen, og president Andry Rajoelina og hans regjering hadde etter kommisjonens utsilingsprosess bare tre kandidater å velge mellom.

Den offentlige opinion gir positiv respons på utnevnelsen av Laza Andrianirina som ny antikorrupsjonssjef. Han blir av flere store aviser omtalt som en hedersmann med høy integritet, foruten at det vektlegges at han er godt faglig kvalifisert for oppgaven.

Den nye BIANCO-lederen er utdannet jurist. Videre er han en såkalt «enark», av det franske «énarque», som innebærer at han har fått høyere utdannelse innen statsadministrasjon på ENA i Strasbourg. Dessuten har han en solid og allsidig yrkeskarriere bak seg, blant annet som høyere offiser i gendarmeriet, generaldirektør i arbeidsministeriet og høgskolelærer innen offentlig rett og politisk statsvitenskap. Han har også hatt en regional lederstilling i BIANCO for endel år tilbake. Sist, men ikke minst, blir det nevnt at han er medlem av Det gassiske vitenskapsakademi.

Laza Andrianirina går inn i en åremålsstilling på fem år, uten mulighet for forlengelse. Han får en nøkkelrolle i bekjempelsen av korrupsjon i den offentlige forvaltning på Madagaskar. Valget av nettopp Andrianirina som ny leder av BIANCO kan tolkes som et tegn på at president Andry Rajoelina og statsminister Christian Ntsay mener alvor når de sier at de vil ta drastiske grep for å bekjempe korrupsjon.

Avgått BIANCO-leder Jean Louis Andriamifidy lyktes med å få antikorrupsjonsarbeidet inn i et godt spor, og det er nå håp om at en vil se enda mere konkrete resultater i årene fremover.

Norske myndigheter gav i sin tid støtte til etableringa av BIANCO, og under statssekretær Aksel Jakobsens besøk i juni ble det meddelt at Norge gjenopptar støtten til antikorrupsjon på Madagaskar i nært samarbeid med Tyskland.

 

AMB 26.07.19 / bakkekontakten.com