Bénil Octave Andrianjafy har tatt over som kirkepresident i Den gassisk-lutherske kirke (FLM), etter David Rakotonirinas dødsfall. Den nye topplederen i FLM har i mange år vært synodepresident i Østsynoden, og de siste fire årene har han også vært visepresident i kirken.

Etter planen skal det avholdes generalsynode, med valg av ny toppledelse, i september i år. Men på grunn av den alvorlige koronasituasjonen på Madagaskar er denne storsamlingen utsatt på ubestemt tid. Det blir neppe mulig å avholde en generalsynode med over fem hundre deltakere i 2020. Hvis møtet ikke finner sted i år, kan det først skje etter regn- og syklontiden i 2021, det vil i praksis si en gang etter april måned.

Det har vært store utfordringer knyttet til ulike kirkevalg i FLM de siste årene. Partnerne har bedt om at kirken inviterer valgobservatører fra Det lutherske verdensforbund på kommende generalsynode. Den nye kirkepresidenten har skriftlig akseptert dette, og han sier for øvrig at han vil jobbe for å få på plass en ny valglov før generalsynoden.

 

AMB 28.07.2020