Statsminister Christian Ntsay

Statsminister Christian Ntsay

En ny regjering ble presentert på presidentpalasset Iavoloha onsdag 29. januar. Regjeringen er blitt utvidet med to ministerposter, og ti av tjuefire regjeringsmedlemmer er nye ansikter. Sammensetningen av den nye regjeringen kommuniserer ungdommelighet, høy faglig kompetanse, mindre partipolitiske bindinger og styrket tro på kvinners deltakelse. Flere av ministrene er under førti år, og en rekke av dem har internasjonal erfaring og kompetanse. Bare fire av de tjuefire nye statsrådene har vært partipolitisk aktive, og kvinnerepresentasjonen i regjeringen økes fra seks til åtte.

Dette var en ventet omrokkering. Allerede i forbindelse med regjeringsutnevnelsen 24. januar 2019 var president Andry Rajoelina klar på at alle ministrene skulle evalueres etter ett år. De siste par ukene har regjeringsmedlemmene vært gjennom tøffe evalueringer, basert på resultatorienterte kontrakter som måtte signeres for ett år siden. Utnevnelsen av den nye regjeringen kommer fire-fem dager senere enn ventet, på grunn av store oversvømmelser på nordvestkysten og regjeringens erklæring av nasjonal katastrofe.

For de som har fulgt med på utviklingen på Madagaskar det siste året, virker utskiftningene fornuftige og forståelige. De ministrene som har levert tilfredsstillende, får fortsette, mens de som har fått mye kritikk for manglende effektivitet og måloppnåelse, må slutte. Det må riktignok sies at flere av de fagområdene som nå får nye statsråder, krever usedvanlig mye dyktighet, målrettethet og profesjonalitet.

I følgende posisjoner er det nå utskiftninger: justisminister, sikkerhetsminister, helseminister, milø- og utviklingsminister, minister for skole- og yrkesopplæring og minister for høyere utdanning. Vann- og energiministeren måtte gå av lenge før det fastsatte tidspunktet for evaluering, på grunn av omfattende offentlig kritikk rundt vann- og elektrisitetsforsyningen. Utenriksministerstillingen har vært vakant etter at Naina Andriantsitohaina stilte som ordførerkandidat i hovedstaden. For et par uker siden ble det offisielt at han hadde vunnet valget, og han er nå innsatt som borgermester.

Den tidligere miljø- og utviklingsministeren har initiert store og spennende prosjekter innen treplanting. Når han ikke får fornyet tillit, så skyldes dette trolig at han ikke har fått på plass kontrollmekanismer og forvaltningsplaner for å ta vare på eksisterende skog. Helse- og skoleministrene ha fått mye kritikk for at de ikke fikk distribuert jule- og nyttårsgratialer på omlag 160 kroner til helsepersonell og lærere utover det ganske land, men dette forvaltningsproblemet kom nok bare på toppen av en rekke andre utfordringer innenfor disse sektorene. Den tidligere ministeren for høyere utdanning har ikke klart å finne løsninger på de bakenforliggende problemer rundt streiker og annen uro på universitetene, samtidig som hun blir stilt ansvarlig for at eksamensoppgaver i forbindelse med fjorårets artium (baccalaureat) kom på avveier.

Viktige grep er gjort innenfor justissektoren, men her er det fortsatt stort forbedringspotensiale. Sikkerhetssituasjonen generelt i landet er blitt mye bedre det siste året, men også her er det muligheter for å komme mye lengre, ifølge de som har evaluert effektivitet og måloppnåelse.

Det blir to helt nye ministerposter i den nye regjeringen. Vann og avfallshåndtering blir skilt ut fra fagområdet energi, drivstoff og elektrisitet. President Andry Rajoelina begrunner dette med et stort behov for å forbedre vannforsyning og renovasjon i de større byene. Den 38 år gamle kvinnen Vohary Rakotovelomanantsoa får ansvar for det nye ministeriet. En annen 38-åring, Angelot Zasy, blir viseminister for det nye satsingsområdet «byutvikling og boligbygging». Denne porteføljen blir liggende inn under ministeriet for vei og eiendomsforvaltning. Den nye viseministeren vil få ansvar for å realisere Andry Rajoelinas program for å bygge den nye bydelen «Tana Masoandro», i utkanten av hovedstaden Antananarivo. Han skal også bidra til omfattende boligbygging i alle de større byene.

Madagaskars statsoverhode og statsminister har de siste ukene vært fokusert på å komme i kontakt med «landets beste hjerner», for å bruke deres egne ord. 460 personer har de siste ukene levert søknader og CV-er, med tanke på å posisjonere seg overfor mulige oppgaver i regjeringen.

Statsminister Christian Ntsay har stor tillit i det internasjonale miljøet, og han samarbeider tilsynelatende godt med president Andry Rajoelina. Ntsay får nå ansvar for sin tredje regjering.

Det store spørsmålet er om den nye regjeringen vil lykkes bedre enn de to foregående regjeringene til Ntsay i å løse de store sosiale og miljømessige utfordringer som landet står overfor. Mere enn noen gang er det viktig å få på plass effektive tiltak innen antikorrupsjon og god ressursforvaltning. Det blir spennende å følge utviklingen videre!

 

AMB 30.01.2020