Tre nyankomne lokomotiver vil fremover sikre driften av jernbanen mellom Fianarantsoa og Manakara. Ifølge avisen La Gazette de la Grand Ile er lokomotivene nå innviet til tjeneste. Dette er en stor milepæl, og det er håp om nytt liv for denne tradisjonsrike ferdselsåren. I mange år har det bare vært ett gammelt og svært nedslitt lokomotiv på denne strekningen.

Det gamle lokomotivet

Lokomotivene ankom Toamasina i første halvdel av 2020. Dette er lokomotiver som har gjort tjeneste i Europa, og de skal være i god stand.

Det har vært rehabilitering på denne aktuelle jernbanestrekningen det siste året. En viadukt på 200 meter i Sahasinaka er blitt renovert og lengre strekninger med jernbanespor er blitt reparert. 

Dette er eneste jernbanelinje på Madagaskar som er i aktiv bruk for varetransport så vel som passasjertrafikk. Den fungerer som en «økonomisk lunge» i regionen. Mange turister, ikke minst ryggsekkturister, har dette som en opplevelsestur. 

Sammen med en venninne gikk Kirsten Juni Nilsen til fots på togsporene helt fra Fianarantsoa til Manakara, totalt 163 kilometer, for noen år tilbake. Hun har skrevet en interessant bok om turen og denne unike ferdselsåren. Folkeliv og natur langs jernbanelinjen blir skildret på en levende måte. Boken, som har tittelen Reisehåndbok Fianarantsoa – Manakara, kan kjøpes på www.ebok.no. Pengene fra boksalget går til et ideelt formål på Madagaskar.

Det er omlag 150.000 reisende per år, og det transporteres rundt femten tusen tonn med varer. Det sies at 200.000 bønder i regionen nyter godt av denne jernbanen.

Toget går gjennom unike naturområder, blant annet utkanten av nasjonalparken Ranomafana. En rekke avsidesliggende landsbyer knyttes til omverdenen ved hjelp av toget som tøffer mellom høylandsplatået og Indiahavet. Det er en nivåforskjell på 1.100 meter mellom teplantasjene i Sahambavy og havnebyen Manakara. 

Jernbanen ble bygd av franskmennene i perioden 1926-1936. Skinnene kom opprinnelig fra Tyskland. Disse var endel av krigsoppgjøret mellom Tyskland og Frankrike etter første verdenskrig. 

Dette skal være den tredje bratteste normalsporede adhesjonsbane i verden, etter Henrückbanen i Tyskland og Flåmsbanen i Norge. I Manakara passerer toget, som ett av fire steder i verden, en flystripe. Det er totalt 48 tunneler, og en reiser forbi seksten stasjoner mellom Fianarantsoa og Manakara. 

Tidligere har det vært vanlig å beregne 8-12 timer på reisen fra provinshovedstaden Fianarantsoa ned til kysten, men det er håp om kortere reisetid fremover.

AMB 15.05.2021