Denne uken er det en større kampanje på Madagaskar hvor helsemyndighetene prøver å få kontakt med kvinner som er rammet av fistula. Ifølge avisen La Gazette de la Grande Ile er omlag 50.000 gassiske kvinner plaget av såkalt obstetrisk fistel. En regner med at så mange som 4.000 nye får denne kvinnesykdommen hvert år.

På landsbygda, hvor det gjerne er dårlig helsetilbud, er det vært mange tenåringsjenter som lider under dette. Skadene i underlivet oppstår gjerne i forbindelse med lange og trange fødsler, særlig når det ikke er helsepersonell som gir fødselshjelp.

Fødselsskadene fører til at kvinnene ikke lenger har normal kontroll på urin og avføring. Mange av dem blir stigmatisert på grunn av konstant lukt, med den konsekvens at de ofte blir utstøtt av familie og samfunn.

FNs befolkningsfond (UNFPA) samarbeider med helsemyndighetene om forebyggende informasjonsvirksomhet og gratis operasjoner. Den gassisk-lutherske kirkes helseavdeling (SALFA) er også involvert i dette programmet. Tilsammen har offentlige og private sykehus utført vellykkede operasjoner på omlag 4.500 kvinner de siste ti årene. Arbeidet med å oppsøke og hjelpe rammede kvinner, blir nå intensivert.

AMB 23.09.19 /bakkekontakten.com